Európai Uniós pályázatok

ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0056

Hajdúdorog város szociális alapszolgáltatásainak és gyermekjóléti alapellátásának fejlesztése, minőségi feltételek javítása

Hajdúdorog Város Önkormányzata sikeres pályázatával 100 277 317 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül, melyből a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat valamint az Idősek Klubja épületének infrastrukturális fejlesztését és a tevékenységekhez kapcsolódó eszközfejlesztést valósítja meg.

Megvalósítás helyszínei:

  • A.) Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Székhelye: 4087 Hajdúdorog, Nánási út 19.
  • B.) Idősek Klubja, Székhelye: 4087 Hajdúdorog, Böszörményi u. 28.

A projekt célcsoportjai:

  • A.) A településen élő gyermekek (0-18 éves korig), azok szülei. A gyermekek közül kiemelt célcsoport a veszélyeztetett és hátrányos helyzetben lévő, ideiglenes hatályú elhelyezésben lévő, átmeneti vagy tartós nevelt, utógondozásból hazakerült, ezeken a csoportokon belül is a roma gyermekek és szüleik, szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák, akik életvitelszerűen a településen élnek.
  • B.) A nehéz élethelyzetben lévő egyének, különösen az idősek, és a speciális szükséglettel élő csoportok, akik részére szükséges a társadalmi befogadás, elfogadás, beilleszkedés elősegítése, megélhetési problémák enyhítése, önellátás, független élet elérhetőségének fokozása. A projekt haszonélvezői továbbá a saját otthonukban élő szociális és mentális gondozásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idős korúak.
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:

Az épület infrastrukturális fejlesztése és intézményi modernizálása, elkülönítése szükséges. Az intézmény épülete igen leromlott állapotban van, fenntartása jelentős anyagi teherrel jár. A tárgyi infrastruktúra elavult, nem megfelelő, és hiányos, ezen okokból azok cseréje és új eszközök beszerzése indokolt.

A gondozottak fogadására – ahol az egyes esetek intimitását meg tudják őrizni – lett kialakítva egy interjú szoba és a fejlesztést követően biztosított lesz a két szolgáltatás térbeli elkülönítettsége is. A fogyatékos személynek joga van az akadálymentes és biztonságos környezethez, mely jelenleg nem megoldott probléma, a pályázat keretében akadálymentes környezet kialakítása tervezett. A hatékony ügyintézés érdekében elengedhetetlenül szükséges egy, a terepviszonyoknak is megfelelő gépjármű beszerzése, továbbá elektromos kerékpár és városi kerékpár megléte. Az ügyintézés során számtalan alkalommal jelent problémát, hogy nincs olyan közlekedésre alkalmas eszköz, gépjármű, mely az ügyintézést segítené, gyorsítaná és hatékonyabbá tenné. Továbbá az ellátási környezet megközelítése igen nagy problémát jelent a családgondozók, szociálpedagógusok számára, mivel az ellátottak egy része a város központi részétől távol, a város határain laknak, mely megközelítése csak földúton lehetséges. Időszerű és ma már elengedhetetlen a tervezett eszközök (gépjármű, elektromos és városi kerékpárok) beszerzése. Nem utolsó sorban az épület felújítása során fokozott figyelmet fordítottunk az alternatív, megújuló erőforrások alkalmazására, hiszem a jelenleg korszerűtlen épületnek a fenntartása hatalmas költségekkel jár.

Idősek Klubja:

A meglévő szolgáltató funkciójú épület belső elrendezésének átalakítása, akadálymentesítése már korábban megtörtént, jelen pályázat keretében tervezett építészeti munkálatok: a tetőszerkezetének rekonstrukciója, illetve az épület energetikai paramétereinek javítása, nyílászáró cserével, külső határoló szerkezeteinek hőszigetelésével és napkollektor elhelyezésével. A jelenlegi gáz üzemű központi fűtés, a meglévő kazánnal már nem korszerű és költségkímélő, ezért új gázkazán és hozzá tartozó füstgáz elvezető kiépítésére van szükség. A meglévő elavult radiátorok és vezetékek kibontásra kerülnek és a helyükre korszerű lapradiátorok lesznek beépítve, míg a meglévő fűtési rendszer kerül beépítésre az épület bővítményénél. A nappali ellátás, mint szociális alapszolgáltatás esetében 10%-os férőhelyszám bővítése tervezett. A jelenlegi iroda átalakításra kerül, mely a későbbiekben a nappali ellátottak pihenő helyiségeként fog szolgálni. A bővítés alkalmával új irodahelység, továbbá egy tároló – eszközök, kerti szerszámok stb. megfelelő tárolására - kerül kialakításra, illetve egy mosogatórészleg is, melynek eszközigényére konyhatechnológustól kértünk ajánlatot, mely a pályázat mellékleteként benyújtásra kerül. A tárgyi infrastruktúra elavult, nem megfelelő, és hiányos, ezen okokból azok cseréje és új eszközök beszerzése indokolt. Ezen épület esetében is gondoltunk a megújuló energia használatára, így az épület déli homlokzatára felkerülő napkollektor a közműves ivóvízhálózatról, a meleg vizet fogja biztosítani. A fejlesztés részeként beszerzésre kerülő gépjármű nagy segítséget nyújt majd a házi segítségnyújtás, étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás minőségi, gyors és hatékony ellátásában. Nem utolsó sorban megteremeti annak lehetőségét, hogy az ételek kiszállítása a hatályos törvényi és jogszabályi előírásoknak, szabályoknak megfelelően történjen.

Tervezett építészeti megoldások:
  • Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:

    A beruházás során energiahatékony épület kerül kialakításra, melyet a külső homlokzati hőszigetelés és új nyílászárók beépítése biztosítja. Az új nyílászárók és energiatakarékos rendszer kiépítése lehetővé teszi, hogy a projekt lezárulását követően ezen felszabaduló anyagi forrásokat a beszerzésre került eszközök állagmegóvására fordíthassuk.

  • Idősek Klubja:

    A meglévő szolgáltató funkciójú épület belső elrendezésének átalakítása, akadálymentesítése már korábban megtörtént. Tervezett munka: tetőszerkezetének rekonstrukciója, illetve az épület energetikai paramétereinek javítása, nyílászáró cserével, külső határoló szerkezeteinek hőszigetelésével és napkollektor elhelyezésével. Továbbá az épületet bővíteni kívánja iroda helyiséget és tárolót magába foglaló épületrésszel.

Eszközbeszerzés, gépjárműbeszerzés, konyhatechnológia fejlesztés:

A meglévő eszközállomány állapota meglehetősen leromlott, eredeti funkcióját nem vagy csak részlegesen képes betölteni, nem felel meg a hatályos jogszabályi és törvényi előírásoknak. Az új eszközök az intézmény Szakmai programjával teljes egészében összhangban állnak, azok a fejleszteni kívánt intézményben működő ellátások teljes körű, színvonalas biztosítását hivatottak szolgálni. A mosogatókonyha eszközigényének meghatározásakor konyhatechnológus szakértőt kértünk fel, hogy kizárólag olyan eszközök kerüljenek betervezésre, melyek elengedhetetlenül szükségesek.

A beszerzendő gépjárművek újak, hivatalos magyarországi márkakereskedői hálózatból származnak. A gépjárművek típusa DACIA DUSTER ARCTIC MUSIC 1.5dCi 110LE 4X4, DACIA DUSTER COOL 1.5dCi 90LE 4X2.

A pályázat keretében elektromos (1 db) és városi kerékpár (2 db) megvásárlásai is tervezett. Szükségességét támasztja alá, hogy a napi ügyintézési faladatok ellátását hátráltatja az, hogy nincs elegendő kerékpár a családgondozók, szociálpedagógusok részére.

Energiatakarékos megoldások és a megújuló energiaforrások alkalmazása:

Az infrastrukturális fejlesztések során az energiatakarékos megoldások és a megújuló energiaforrások kerülnek kialakításra és elhelyezésre. Az épület energetikai paramétereinek javítása, nyílászáró cserével, külső határoló szerkezeteinek hőszigetelésével és napkollektor, napelem elhelyezésével tervezett. A megújuló erőforrás használatával egy korszerű, modern és egyben energiahatékony épület kialakítása a cél.