Európai Uniós pályázatok

EU logo

"HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA" című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01099 azonosító számú pályázat

Az ASP projekt segítségével az Önkormányzati Hivatal egységes informatikai háttérre alapozott központi adatkezelő rendszert vezet be. A rendszer előkészítése során az adó szakrendszerben saját erőforrás felhasználásával végezzük az adatminőség javítási folyamatot, míg az egyéb alrendszerek tekintetében az adatminőség javítás valamint a migráció folyamatát külső erőforrás bevonásával kívánjuk megvalósítani.

Az eszközbeszerzés során külső vállalkozó által leszállított, 3 év helyszíni garanciával rendelkező eszközöket tervezünk beszerezni. A működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása során felülvizsgáljuk és az ASP rendszert kielégítően naprakésszé tesszük a Hivatalunk által 2013-ban elkészült Iratkezelési- és a 2015-ben helyi adatkezelést feltételező- Információbiztonsági szabályzatát. A rendszer tesztelését és élesítését valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság megteremtését alkalmazottaink bevonásával valósítjuk meg, míg a projektmenedzsment feladatokat szakértői szolgáltatásként kívánjuk megvalósítani. Tervezett tevékenységeinket közbeszerzési kötelezettség nem terheli.

A projekt keretein belül az alábbi feladatokat kívánjuk megvalósítani.

Keretrendszer bevezetése, a szakrendszerek zökkenőmentes kiszolgálása céljából. Önkormányzati Adózási alrendszer törvényi megfelelés értelmében,a helyi adóztatási feladtok teljes körű ellátása céljából. Gazdálkodási alrendszert az önkormányzat pénzgazdálkodásának tervezése, könyvvezetés és ellenőrzési feladatok ellátása céljából. Az iratkezelő rendszert a komplex dokumentumkezelés megvalósítása érdekében. Az ingatlanvagyon-kataszterrendszert a meglévő ingatlan nyilvántartás naprakész kezelésének megvalósítására. A hagyatéki leltár rendszert az egységes és naprakész hagyatékkezelés megteremtésére. Az Ipar kereskedelem rendszert az érintett helyi vállalkozások, törvényben nyilvántartásának vezetésére. Az önkormányzati települési portál rendszert az ügyfelek tájékoztatásának naprakésszé tétele érdekében, valamint az elektronikus űrlap-szolgáltatást az elektronikus ügykezelés bevezetése érdekében. ASP adatkörök és feladatok (a feladat minden esetben a vonatkozó jogszabálynak való megfelelés,azon adatok rögzítési lehetőségének megteremtése, amely alapján a feladat ellátásra kerül).

  • Kedvezményezett neve: Hajdúdorog Város Önkormányzata, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.
  • A fejlesztés az alábbi helyszínen valósul meg: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.
  • Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 7.000.000 Ft
  • Támogatás mértéke: 100 %
  • Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: ME Közigazgatási Programok Irányítási Főosztály
  • A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 06. hónap 01. nap.
  • A Projekt fizikai befejezésének határideje: 2018. június 30.