Európai Uniós pályázatok

EU logo

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program "Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hajdúdorogon" című TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00017 számú pályázat.

A projekt célja az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése, az intézmény szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza, különös tekintettel az alábbi célcsoportokra: várandósok, nők, gyerekek és fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek.

A megvalósuló infrastruktúra fejlesztések által a projekt hozzájárul a Semmelweis Tervben és az "Egészséges Magyarország 2014-2020" c. Egészségügyi Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósulásához.

A projekt célja az egészségügyi alapszolgáltatásokat ellátó Nánási út 8 sz. alatt található orvosi rendelő felújítása, bővítése, tárgyi feltételeinek javítása, minőségi fejlesztése, a szolgáltatás elérhetőbbé tétele, a tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzése.

A projekt indokoltsága, hogy a jelenlegi helyzet szerint nincs olyan multifunkcionális helyiség, melyben különböző előadásokat, szűréseket, felkészítő tréningeket, kismama tornát, gerinc tornát lehetne tartani. A multifunkcionális szoba kialakításával emelkedik a lakosság egészségügyi ellátásának színvonala, így az egyéni életszínvonal is. A tetőtérben kialakításra kerül továbbá 2 orvosi rendelő is, amely a meglévő praxisokat fejleszti.

A fejlesztendő körzetben az ellátási körzet lakosságszáma eléri a 900 főt.

  • Kedvezményezett neve: Hajdúdorog Város Önkormányzata, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.
  • A fejlesztés az alábbi helyszínen valósul meg: Hajdúdorog, Nánási út 8.
  • Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 99 568 000 Ft
  • Támogatás mértéke: 100 %
  • Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága, 4025 Debrecen, Hatvan u. 15.