Európai Uniós pályázatok

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program "A hajdúdorogi Görögh Péter Szociális Központ fejlesztése" című TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00019 számú pályázat.

EU logo

A projekt célja a szociális alapszolgáltatásokat ellátó hajdúdorogi Görögh Péter Szociális Központ tárgyi feltételeinek javítása, minőségi fejlesztése, a szolgáltatások elérhetőbbé tétele, a tevékenységhez kapcsolódó eszközök, valamint szolgálati kerékpárok és gépjármű beszerzése.

A Görögh Péter Szociális Központ ellátja azokat a feladatokat, melyeket a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szociális törvény) hatáskörébe utal, alapellátás keretében biztosítja az idősek nappali ellátását, házi segítségnyújtást, étkeztetést és tanyagondnoki szolgáltatást.

Projektünk átfogó célja, hogy biztosítsa a jó minőségű közszolgáltatásokhoz, különösen a szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, hozzájárulva a nappali szociális és házi segítségnyújtás ellátások érintett célcsoport számára történő zavartalan elérhetőségéhez.

A projekt során a jelenleg is működő nappali ellátás, házi segítségnyújtás és étkeztetés fejlesztése tervezett, a rendelkezésre álló elavult, korszerűtlen eszköz- és jármű állomány megújításával javul a szolgáltatások minősége, mely közvetlenül érinti a szolgáltatást nyújtó humán erőforrást és a szolgáltatást igénybevevő időseket, gondozottakat is, továbbá közvetve az ellátottak családjait is.

  • Kedvezményezett neve: Hajdúdorog Város Önkormányzata, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.
  • A fejlesztés az alábbi helyszínen valósul meg: 4087 Hajdúdorog, Böszörményi utca 28.
  • Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 20.195.493 Ft
  • Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága, 4025 Debrecen, Hatvan u. 15.
  • A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 07. hó. 01. nap.
  • Támogatás mérteke: 100 %
  • Projekt befejezési dátuma: 2018.09.30.
EU logo