Európai Uniós pályázatok

EU logo

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program "Szegregált területek komplex programmal történő felzárkóztatása Hajdúdorogon" című TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00008 számú pályázat.

A projekt célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációjának segítése. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést biztosító programok.

A pályázat keretében társadalmi integrációt javító, közösségfejlesztést célzó programokat tervezünk megvalósítani. Projektünk célja továbbá a hátrányokkal küzdő családok, valamint a fiatalok integrációs esélyeinek növelése, olyan preventív célú programokkal, képzésekkel, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, segítik a megfelelő társadalmi minták elsajátítását a munka világára való felkészülésüket, és erősítik a társadalmi részvételüket.

  • Kedvezményezett neve: Hajdúdorog Város Önkormányzata, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.
  • A fejlesztés az alábbi helyszínen valósul meg: az akcióterület utcahatárai Tokaji utca, Gyepszél utca, Agyag utca, Gát utca, Dohánybeváltó utca, Fogadó utca, Mátyás király utca, Rákóczi utca, Kuruc utca, Méntelep utca.
  • Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 34.094.949 Ft
  • Támogatás mértéke: 100 %
  • Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága, 4025 Debrecen, Hatvan u. 15.
  • A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 08. hó. 01. nap.