Európai Uniós pályázatok

ÉAOP- 5.1.1/E-2008-0016

Észak-alföldi Operatív Program

"Városközpont megújítása, élhető település kialakítása a legszükségesebb helyi településfejlesztési akciókkal Hajdúdorogon" című ÉAOP- 5.1.1/E-2008-0016 jelű pályázat.

Hajdúdorog Város Önkormányzata jelen pályázatával a városközpontban olyan, több, kis, pontszerű beavatkozást, fejlesztést kíván elvégezni, melyek jelentősen javítják a település összképét, növelik a lakosság életminőségét, ezzel az elégedettségi szintjüket.

A fejlesztési területként megjelölt városközponti részt - a tereket, és az érintett járdaszakaszokat - a lakosok naponta többször is használják, jelentős gyalogos forgalom bonyolódik rajtuk, így még indokoltabb a biztonságos közlekedés megteremtése. A lakosok mindennapi életére jelentős hatással van a fejlesztés, a város központjában található ugyanis a közcélú intézmények (polgármesteri hivatal, orvosi rendelő, gyógyszertár, posta, stb.) boltok nagy része, a gazdasági társaságok, és üzletek jelentős hányada is. Ezek minőségi elérése jelenleg nem biztosított.

A városba, városközpontba gépkocsival érkezők számára nincs kialakítva megfelelő számú parkoló. Ezen a helyzeten segít a fejlesztés, hiszen a Vasvári Pál tér mentén 10 db parkoló kerül kialakításra, tovább növelve a fejlesztés társadalmi hasznosságát.

A pályázattal összhangban a következő eredmények jönnek létre:

  • a város központjának két tere (Vasvári Pál és Petőfi S. tér) kap új térburkolatot;
  • 28 db lámpa kihelyezése;
  • 640 m hosszúságban 2 járdaszakasz kerül felújításra;
  • több együttműködő partner - szakmai és civil szervezetekkel kialakított szoros kapcsolat - mellyel a lakosság érdekei kerülnek érvényesítésre.
  • Kedvezményezett neve: Hajdúdorog Város Önkormányzata, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.
  • A fejlesztés az alábbi helyszínen valósul meg: Hajdúdorog, Vasvári Pál tér, Petőfi Sándor tér
  • Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 49 766 215 Ft
  • Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség, 4028 Debrecen, Simonyi út 14.