Európai Uniós pályázatok

ÉAOP- 4.1.1/2/2F-2008-0029

Észak-alföldi Operatív Program

"Komplex közoktatási fejlesztés - Egyesített Napközi Otthonos Óvoda és 2. számú Általános Iskola felújítása, bővítése, akadálymentesítése- Hajdúdorogon" című ÉAOP- 4.1.1/2/2F-2008-0029 jelű pályázat.

A fejlesztéssel Hajdúdorog Város Önkormányzata, mint az Egyesített Napközi Otthonos Óvoda és a 2. számú Általános Iskola fenntartója a város talán két legelmaradottabb intézményét kívánja felújítani.

A beruházással az óvodai nevelésben tapasztalt negatív különbségek csökkentése a cél - a megfelelő intézményi-tárgyi feltételek optimális megteremtésével személyiségük, testi-lelki egészségük fejlődéséhez szükséges, hogy olyan intézményi struktúra jöjjön létre, mely biztosítja az alapvető szükségletek kiszolgálását. Az iskolai képzés során az alapvető tudásanyag átadásán túl olyan speciális gyakorlati képzésben részesülnek a diákok, hogy bár rendelkeznek fogyatékossággal a diákok, mégis 18 éves korukra a társadalom hasznos tagjaivá válnak. A jövő nemzedékéről van szó, akiknek a nevelését nem lehet elég korán kezdeni, kiemelt helyen kell, hogy szerepeljen a társadalom, ezen belül Hajdúdorog fejlesztési céljai között. Az épületek rekonstrukciója és bővítése a város szocializálódási lehetőségeit biztosítja, nemcsak települési, hanem mikrotérségi szinten is.

Az óvodában megvalósuló fejlesztés eredményei:

 • tornaszoba a hozzá tartozó szertárral
 • a bővítés során további egy csoportszoba kialakítása
 • logopédiai foglalkozások lebonyolításához szükséges, igényesen kialakított, felszerelt foglalkoztató szoba
 • komplexen akadálymentesített épület

Az iskolában megvalósuló fejlesztési eredmények:

 • megfelelő nagyságú tantermek
 • a meglévő csoportszobából tornaszoba kialakítása
 • egy ebédlő és hozzá tartozó tálalókonyha kialakítása
 • projektarányos akadálymentesítés
 • IKT fogadására alkalmas környezet kialakítása
 • teljes körű akadálymentesítés
 • igazgatói iroda kialakítása
 • a létszámoknak megfelelő szociális helyiségek kialakítása
 • fűtés korszerűsítés és szigetelés megvalósítása
 • Kedvezményezett neve: Hajdúdorog Város Önkormányzata, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.
 • A fejlesztés az alábbi helyszínen valósul meg: Egyesített Napközi Otthonos Óvoda (Hajdúdorog, Sarok u. 1. 3434 hrsz) és a 2. számú Általános Iskola (4087 Hajdúdorog, Nánási u. 19. 1197 hrsz).
 • Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 193 186 000 Ft
 • Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: VÁTI Nonprofit Kht. 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6.