Európai Uniós pályázatok

9/2008. (I.24.) FVM rendelet alapján EMVA pályázati alrendszer

"Falugondnoki szolgáltatás" című pályázat.

A falugondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatás hiányos kistelepülések és tanyák esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése, a jobb életminőség elérése.

Hajdúdorogon szervezett helyi tömegközlekedés nincs, a városban élő, aktív korú munkaképes lakosság 18%-a ingázó, napi rendszerességgel más településen végzi munkáját. Ezen okból kifolyólag szükségszerű, indokolt volt egy gépjármű beszerzése.

Egy 9 személyes Volkswagen Crafter 30 Kombi 2,5 TDI vagy azzal egyenértékű gépjárművel a település lakosságának a kötelezően ellátandó, és önként vállalt feladatok magasabb színvonalon nyújthatók. A tényekből egyértelműen kitűnik mind a település, mind a lakosság szociálisan hátrányos helyzetű, melyen az önkormányzat jelen fejlesztéssel kíván segíteni. Az iskolázottság összetétele is indokolja, hogy megvalósuljon a segítségnyújtás az emberek számára.

A falugondnoki szolgálat a gépjárművel a személyes szociális segítségnyújtást végezve egyúttal részét képezi annak a falugondnoki rendszernek, amelynek révén a helyi lakosság általános szükségleteinek kielégítését az emberek szállításával segíti. Hajdúdorogon, a földrajzi és tömegközlekedési lehetőségek figyelembevételével az egyes szolgáltatásokra az igényfelmérést követően változó mértékben a falugondnoki szolgálat közreműködik a településen élők tömegközlekedéshez való hozzájutásában.

  • Kedvezményezett neve: Hajdúdorog Város Önkormányzata, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.
  • A fejlesztés az alábbi helyszínen valósul meg: Hajdúdorog
  • Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 8.353.000 Ft
  • Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal, 4100 Nyíregyháza, Pf.422.