Európai Uniós pályázatok

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0121

Jelen pályázat forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság Költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Társadalmi Megújulás Operatív Program

"Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Hajdúdorogon" című TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0121 jelű pályázat.

A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

  • Kedvezményezett neve: Hajdúdorog Város Önkormányzata, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.
  • A fejlesztés három feladat-ellátási helyen valósul meg:
    • 2. sz. Általános Iskola
    • Egyesített Napközi Otthonos Óvodák
    • Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola
  • Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 46 849 696 Ft
  • Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, 1374 Budapest, Pf.: 564.