Európai Uniós pályázatok

TIOP-1.1.1-07/2008-0455

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

"Kompetencia alapú oktatás megvalósítása - Informatikai infrastruktúra fejlesztésével Hajdúdorogon" című TIOP-1.1.1-07/1-2008-0455 jelű pályázat.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az un. "Intelligens iskola" létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az "Intelligens iskola" program nemcsak az informatikai készségek, hanem - a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia (továbbiakban: IKT)- támogatású pedagógiai módszertan által - a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentés részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (kivéve óvodák) számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosit, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztessenek es hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhet és kiegyenlítéséhez.

A TIOP-1.1.1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciainak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése Magyarországon:

  • A közoktatási intézmények számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében,
  • Tantermek 40%-anak ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel,
  • A közoktatási intézmények legalább 20%-a esetében web alapú szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása,
  • Mérés-értékelési programok futtatásának lehetővé tétele a szükséges eszközpark biztosításával,
  • A sajátos nevelési igényű tanulók - különösen a gyengén látók, hallássérültek, mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdők- integrált oktatását segítő speciális IKT eszközök biztosítása

Kedvezményezett neve: Hajdúdorog Város Önkormányzata, 4087, Hajdúdorog, Tokaji út 4.

A fejlesztés 2 feladat-ellátási helyen valósul meg:

  • Móra Ferenc Általános Iskola és Művészeti Iskola (2010. Szept. 1.-től: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)
  • 2. Számú Általános Iskola

Az Európai Unió és a Magyar Államtól igényelt támogatási összeg: 22 379 300 Ft

Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKMT), 1055, Budapest, Bihari János utca 5.

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség