Európai Uniós pályázatok

TIOP-1.1.1/09/1-2010-0184

Tanulói laptop program

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

Jelen pályázat forrását az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program "Tanulói laptop program" című TIOP-1.1.1/09/1-2010-0184 jelű pályázat.

A pályázat alapvető célja - összhangban az EU ajánlásaival, a hazai közoktatás-fejlesztési stratégiával, valamint az ÚMFT célkitűzéseivel - a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami közvetve hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.

A konstrukció közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése, a közoktatási intézmények számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében.

Kedvezményezett neve: Hajdúdorog Város Önkormányzata, 4087, Hajdúdorog, Tokaji út 4.

A fejlesztés 1 feladat-ellátási helyen valósul meg:

  • Móra Ferenc Általános Iskola és Művészeti Iskola (2010. Szept. 1.-től: Móra Ferenc Általános Iskola és alapfokú Művészetoktatási Intézmény)

Az Európai Unió és a magyar Állam által nyújtott támogatás 2 827 951 Ft

Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKMT), 1055, Budapest, Bihari János utca 5.

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség