Hírek

Álláshirdetés

2016. december 30. 15:01
Címkék: pályázat
Frissítve: 2017. március 01. 09:13

Hajdúdorog Város Önkormányzata a 22/2017.(II.09.) KT. határozatának megfelelően állást hirdet 1 főre részére területi védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű – 2017. április 01. – 2018. március 31.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4087 Hajdúdorog, Iskola utca 2., II. védőnői körzet

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Az állás betöltésének feltételei:

 • Büntetlen előélet,
 • Tizennyolcadik életév betöltése,
 • Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § d) pontjában meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt nem álló személy,
 • Főiskola, védőnői oklevél.

Az állás elbírálásánál előnyt jelent:

 • Védőnői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

Az állásra jelentkezés során csatolni kell:

 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a kiírásnak megfelelő szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi, teljes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • eddigi munkaviszonyról, jogviszonyról szóló igazolások,
 • hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkezési anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetik,
 • hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkezési anyag tartalmát más személy is megismerheti.
 • hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § d) pontjában meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt nem áll.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2017. március 6.

A jelentkezés benyújtásának helye, módja: Postai úton, a jelentkezésnek a Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testület címére történő megküldésével (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: területi védőnő.

A Képviselő-testület fenntartja az érvénytelenné és/vagy eredménytelenné nyilvánítás jogát.

									Csige Tamás polgármester