Hírek

Álláspályázat aljegyző munkakör betöltésére

2021. február 03. 16:34
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2021. február 03. 16:39

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. február 25. - 2023. április 26. ?ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. február 25. - 2023. április 26.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Jogi-,Szervezési és Anyakönyvi Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői juttatásairól szóló 24/2001. (X. 19.) KT. rendelet, Hajdúdorog Város Önkormányzat Hivatalának Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:

-       Magyar állampolgárság,

-       Cselekvőképesség,

-       Büntetlen előélet,

-       Felsőfokú képesítés, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (1) bekezdés a)-c) pontok alapján,

-       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-       Szükséges - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

-      Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

-       Közigazgatási szakvizsga

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-         Önkormányzati ASP rendszer ismerete

-         Aljegyzői gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-         A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1 sz. melléklete szerint

-         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § alapján (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani)

-         Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsga megléte esetén annak igazolására szolgáló dokumentumok másolata

-         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagának a pályázati eljárással összefüggő szükséges kezeléséhez hozzájárul

-         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik

-         A pályázó nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

-         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Nándor jegyző nyújt, a 52/572-135 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HD/4859/2020., valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

vagy

Elektronikus úton dr. Nagy Nándor jegyző részére a jegyzo@hajdudorog.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hajdudorog.hu - 2021. február 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati anyagot 2020. június 02. napjáig postai úton vagy elektronikus úton Hivatal elérhetőségei egyikére eljuttatni szíveskedjen, mert csak a 2020. június 02. napjáig beérkezett pályázatokat áll módunkba az elbírálásnál figyelembe venni. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja az aljegyzői tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, pályázat elbírálása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban foglalt valamennyi személyes adat kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján kezeli. Az adatokat a Jogi-,Szervezési és Anyakönyvi Osztály illetékes ügyintézői dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az elbírálásban részt vevő polgármester és jegyző ismerhetik meg.