Hírek

Civil szervezetek pályázati felhívása

2019. február 21. 07:08
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2019. február 21. 07:09

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hajdúdorog Város Polgármestere a 8/2019. (II. 14.) KT. határozata alapján, az alábbi felhívást teszi közzé a hajdúdorogi civil szervezetek és társadalmi önszerveződések részére.

A Képviselő-testület a szervezeteket a benyújtott kérelmek alapján támogatja.

Az önkormányzati támogatás iránti igényhez a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati és Műszaki Osztályán (4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 4. fsz.5.) igényelhető nyomtatvány, mely a www.hajdudorog.hu honlapról is letölthető.

A kérelem nyomtatvány leadásának helye: Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Jogi-, Szervezési és Anyakönyvi Osztálya (4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 4. I. em. 4.)

A kérelem benyújtásának határideje: 2019. április 09. (kedd)

Felhívjuk a civil szervezetek, társadalmi önszerveződések figyelmét a határidő pontos betartására, mivel a határidőn túl érkezett kérelmeket a szoros határidő miatt nem áll módunkban a Képviselő-testület áprilisi ülése elé terjeszteni.

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a beérkezett igényekről 2019. április 25. napján tartandó ülésén tárgyal.

A támogatások felhasználásának részletes feltételeit (a támogatandó cél megjelölésével, a pénzügyi elszámolási és az éves beszámolási kötelezettséget) az elbírálást követően megkötendő támogatási szerződés fogja tartalmazni.

A támogatás utófinanszírozású, azaz a Támogatott írásbeli igénybejelentése alapján, az elszámolás jóváhagyásától számított 30 napon belül történik a folyósítás.

Azon szervezetek, szerveződések, akik nem határidőben számoltak el, nem részesülhetnek önkormányzati támogatásban 2019. évben, illetve nem megfelelő bizonylattal való elszámolás esetén visszafizetésre kötelezhetőek.

Kérem, hogy a civil szervezet, társadalmi önszerveződés vezetőségének a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállására, vagy hiányára vonatkozó nyilatkozatát szíveskedjen részünkre megküldeni a pályázat beadásával egy időben az összeférhetetlenségi szabályok betartása érdekében.

Hajdúdorog, 2019. február 15.

                                                                                                   Csige Tamás

polgármester

A hírhez kapcsolódó letölthető dokumentumok: