Hírek

Felhívás BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázatra

2021. október 05. 08:17
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2021. október 05. 08:43

Hajdúdorog Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2022. évre

52/2021. (IX.16.) számú határozata alapján ezennel kiírja a

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT

felsőoktatási  hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 

A pályázatra ("A" típusú) azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

Az ösztöndíj folyósításának időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2021/2022. tanév második (tavaszi), illetve a 2022/2023. tanév első (őszi) féléve.

 

A pályázatra ("B" típusú) azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A "B" típusú pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

Az ösztöndíj folyósításának időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2022/2023. tanév, a 2023/2024. tanév és a 2024/2025. tanév.

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója; doktori (PhD) képzésben vesz részt; kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázati kiírás teljes szövegét a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is olvashatják az érdeklődők.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatalnál (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.) kell benyújtaniuk a pályázóknak a kötelező mellékletekkel együtt.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2021. november 5. (péntek)

 

A települési önkormányzat saját maga bírálja el 2021. december 06 - ig a beérkezett pályázatokat. 

A települési önkormányzat döntéséről 2021. december 8-ig (szerda) az EPER-BURSA rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton, írásban értesíti a pályázókat döntéséről.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Jogi-, Szervezési és Anyakönyvi Osztályán(Tel: (52)572-135), illetve a www.emet.gov.hu vagy a www.hajdudorog.hu internetes elérhetőségen.

 

Hajdúdorog, 2021. október 4.                                                                       

 Horváth Zoltán s. k. 

polgármester

 

A hírhez kapcsolódó letölthető dokumentumok:

 

Dokumentumok letöltése >>