Hírek

Felhívás - költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére

2022. január 04. 09:52
Címkék: felhívás
Frissítve: 2022. január 11. 06:53

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály

költségvetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

66. Költségvetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- Közreműködik a képviselő-testületi előterjesztések, rendelet-tervezetek előkészítésében, határozatok végrehajtásában, annak ellenőrzésében. - A bankszámlák forgalmát könyveli az ASP önkormányzati alkalmazási központ ügyviteli rendszerben - Az államháztartás felé teljesítendő bevallási feladatokat látja el, ezen belül az áfa bevallást a cégautóadót és a rehabilitációs hozzájárulást. Ezen bevallások összeállításához szükséges analitikákat folyamatosan vezeti, karbantartja. - Számlázási feladatokat lát el. Biztosítja a kimenő és beérkező bizonylatok nyilvántartásának folyamatosságát. - A főkönyvi nyilvántartáshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást negyedévenként egyezteti. Az egyeztetésre negyedévet követő hó 20-ig kerül sor. Az egyeztetések eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, eltérés esetén azonnali hatállyal értesíti a pénzügyi osztályvezetőt. - Lakáscélú hitelek, belvíz miatti támogatások, első lakáshoz jutók visszatérítendő támogatásának nyilvántartása, késedelem figyelése. - Negyedévente mérlegjelenés illetve havonta költségvetési pénzforgalmi jelentést készít a Kincstár felé. Az állam felé történő elszámoláshoz (költségvetés illetve beszámoló) a garnitúrák elkészítéséről és egyeztetéséről gondoskodik. - A költségvetési tervezés bevételi oldalát megalapozó mutatószám-felmérés megalapozottságának ellenőrzése, a mutatószám felmérés rögzítése és továbbítása a MÁK felé. - Az intézmények által leadott költségvetési javaslatban szereplő számadatok megalapozottságának átvizsgálása. - Az éves beszámolók elkészítése és a MÁK részére történő továbbítása. - Nyilvántartást vezet a béralapról és változásairól, a havi bérfelhasználásról feladást készít a Kincstár könyvelési értesítője alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-       Magyar állampolgárság,

-       Cselekvőképesség,

-       Büntetlen előélet,

-       Középfokú képesítés, Az I. besorolási osztályban: egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vagy műszaki felsőoktatásban szerzett mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés vagy szakirányú továbbképzési szakon szerzett költségvetési ellenőr szakképzettség. A II. besorolási osztályban: érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: mérlegképes könyvelői, pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, középfokú anyaggazdálkodói szakképesítés vagy általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés.,

-       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-       A pályázó szakmai önéletrajza a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1 sz. melléklete szerint.

-       3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § alapján (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani)

-       Iskolai végzettséget, szakképzettséget, valamint, amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával, azt igazoló dokumentumok másolata

-       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik.

-       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagának a pályázati eljárással összefüggő szükséges kezeléséhez hozzájárul.

-       A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról.

-       A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Nándor jegyző nyújt, a 52/572-135 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  Postai úton, a pályázatnak a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HD/31-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző.

vagy

Elektronikus úton dr. Nagy Nándor jegyző részére a jegyzo@hajdudorog.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

    www.hajdudorog.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=is5e6rabg1