Hírek

Felhívás - közfoglalkoztatási koordinátor munkakör betöltésére

2022. január 04. 09:50
Címkék: felhívás
Frissítve: 2022. január 11. 06:52

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály

közfoglalkoztatási koordinátor

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

24. Koordinációs feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közfoglalkoztatás személyi anyagának rendezése, intézése. - A munkavállalók foglalkoztathatósági vizsgálatra való küldése és dokumentálása. - Dolgozók részére munkáltató igazolások kiadása. - Ügyfelek fogadása, tájékoztatása. - Munkavállalók szerződéseinek és megszüntető iratainak készítése. - Az illetékes kormányhivatal foglalkoztatási osztálya felé történő elszámolás elkészítése valamint programonként és anyagféleségenként elszámolás készítése és beküldése. - A Magyar Államkincstár részére a munkavállalók személyi anyagának beküldése, távolmaradásának jelentése rendszeren keresztül és papír alapon is. - Megrendelők megírása.- Közfoglalkoztatás közvetlen költség elszámolásának rendezése. - Analitikus nyilvántartások vezetése. - Üzemanyag elszámolása adatainak rögzítése, nyomtatása, fénymásolása. - Gépüzemnaplók ellenőrzése. - Beszámolók, kimutatások készítése. - KIRA rendszer kezelése. - Iktatása az ASP elektronikus rendszeren keresztül.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-       Magyar állampolgárság,

-       Cselekvőképesség,

-       Büntetlen előélet,

-       Középfokú képesítés, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett szakképzettség. A II. besorolási osztályban: Középiskolai végzettség.,

-       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-       A pályázó szakmai önéletrajza a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1 sz. melléklete szerint.

-       3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § alapján (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani)

-       A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról.

-       A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

-       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagának a pályázati eljárással összefüggő szükséges kezeléséhez hozzájárul.

-       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik.

-       Iskolai végzettséget, szakképzettséget, valamint, amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával, azt igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Nándor jegyző nyújt, a 52/572-135 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HD/30-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: közfoglalkoztatási koordinátor.

vagy

       Elektronikus úton dr. Nagy Nándor jegyző részére a jegyzo@hajdudorog.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.hajdudorog.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hajdudorog.hu honlapon szerezhet.

 

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=is5d0rjxj3