Hírek

Felhívás

2019. október 08. 07:48
Címkék: közérdekű

FELHÍVÁS

 

Hajdúdorog Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2020. évre

145/2019.(IX.12.) KT határozata alapján ezennel kiírja a

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT

felsőoktatási  hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 

A pályázatra (?A? típusú) azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatói.

 

Továbbá jelentkezhetnek (?B? típusú) az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok (a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett), akik a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2020-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

A pályázati kiírás teljes szövegét a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is olvashatják az érdeklődők.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatalnál (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.) kell benyújtaniuk a pályázóknak a kötelező mellékletekkel együtt.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 5. (kedd)

 

A települési önkormányzat saját maga bírálja el 2019. december 06-ig a beérkezett pályázatokat. 

A települési önkormányzat döntéséről 2019. december 10-ig (kedd) az EPER-BURSA rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton levélben értesíti a pályázókat.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati és Műszaki Osztályán (Tel: 52- 572-133), valamint a Jogi-, Szervezési és Anyakönyvi Osztályán (Tel: 52-572-135), illetve www.emet.gov.hu vagy a www.hajdudorog.hu internet címen.

Pályázói belépési pont: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

Hajdúdorog, 2019. október 03.                                                                    

 

                                                                                                                            Csige Tamás

                                                                                                                       polgármester

A hírhez kapcsolódó letölthető dokumentumok: