Hírek

Felhívás

2020. július 22. 19:50
Címkék: közérdekű

Tisztelt Hajdúdorogi Lakosok!

  

Az alábbi tájékoztatással kívánjuk a jogszabályoknak megfelelő tűzgyújtás végzését elősegíteni.

 

Belterületen:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ.)
225. § (1) bekezdése előírja, hogy ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos!

 

A településen Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok hasznosításáról szóló 13/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a város belterületén történő égetést.

A Rendelet 3. § (4)-(5) bekezdései szerint ?A kertek takarításából származó, alkalmanként legfeljebb 1 m3-t kitevő, száraz növényi hulladékok március 1-jétől június 15-ig, illetve szeptember 15-től november 30-ig terjedő időszakban, minden nap 7-10 óráig és az esti órákban, 16 és 21 óra között nyílt téren is elégethetők. A (4) bekezdés szerinti égetés csak szélcsendben, maximum 30 perc időtartamig a tűzvédelmi szabályok betartásával történhet. Az égetés végén, illetve erős füstképződéskor gondoskodni kell a tűz beoltásáról (vízzel vagy földeléssel).?

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelenlegi időszakban (azaz a két engedélyezett időintervallum között) az avar, illetve a kertek takarításból származó hulladék szabadtéri égetése tilos!

 

Külterületen:

Az OTSZ. 226. § szerint, ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4027 Debrecen, Böszörményi út 46.) írásban be kell jelenteni.

További betartandó szabályok: az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani, az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

 

A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban előírt hatósági engedélyt nem pótol.

 

Az otthoni sütés-főzés, bográcsozás alkalmával vagy akár az erdőben, a kijelölt tűzrakóhelyeken történő tűzgyújtáskor is ügyelni kell az alapvető tűzvédelmi szabályok betartására. Fontos, hogy a szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül! Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról, vízről, homokról, mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.

Hasonlóan fontos, hogy csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.

 

Háztartási hulladékot (műanyagot, gumit, stb.) égetni sem belterületen, sem külterületen nem szabad, még tüzelő- és fűtőberendezésben sem!

 

A lakások szellőztetésekor a beáramló levegő minősége egészségkárosító hatással van életminőségünkre, immunrendszerünk működésére.

Mindenki tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a környezet, különösen a levegő szennyezettsége minél kisebb legyen, kerüljük a nem megfelelő tüzelőanyag égetését, tartsuk be a jogszabályokban foglalt korlátozásokat. Égetés helyett részesítsük előnyben a szelektív hulladékgyűjtést, komposztálást.

 

Hajdúdorog, 2020. július 20.

 

 

dr. Nagy Nándor

        jegyző