Hírek

Felhívás

2020. október 11. 19:22
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2020. október 11. 19:23

Hajdúdorog Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2021. évre

101/2020.(IX.24.) számú határozata alapján ezennel kiírja a

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT

felsőoktatási  hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 

A pályázatra ("A" típusú) azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatban, mesterfokozatban, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatói.

 

Továbbá jelentkezhetnek ("B?"típusú) az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok (a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett), akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2021-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

A pályázati kiírás teljes szövegét a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is olvashatják az érdeklődők.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatalnál (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.) kell benyújtaniuk a pályázóknak a kötelező mellékletekkel együtt.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2020. november 5. (hétfő)

 

A települési önkormányzat saját maga bírálja el 2020. december 04-ig a beérkezett pályázatokat. 

A települési önkormányzat döntéséről 2020. december 8-ig (kedd) az EPER-BURSA rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton levélben értesíti a pályázókat.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Jogi-, Szervezési és Anyakönyvi Osztályán (Tel: 52- 572-135), illetve www.emet.gov.hu vagy a www.hajdudorog.hu internet címen.

Pályázói belépési pont: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

Hajdúdorog, 2020. október 9.                                                                     

 

                                                                                                                          Horváth Zoltán s. k. 

                                                                                                                          polgármester

A hírhez kapcsolódó letölthető dokumentumok: