Hírek

FELHÍVÁS HAJDÚDOROG VÁROS CÍMERÉNEK HASZNÁLATÁRÓL

2017. október 05. 22:16
Címkék: közérdekű

Tájékoztatjuk, hogy Hajdúdorog Város Címerének használatáról a Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelete az alábbiak szerint rendelkezik:

3.§

(1) A címer használatának rendje:

A címert használni lehet:

 • a.) az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumi bélyegző; pecsétnyomó esetén legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva;
 • b.) az Önkormányzat zászlaján és annak változatain;
 • c.) az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal által kibocsátott levelezésen;
 • d.) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, díszpolgári címet viselők arany pecsétgyűrűjén, megbízóleveleken, emléklapokon, Hajdúdorog Városáért Emlékérmen;
 • e.) a Városháza épületének bejáratánál, dísztermében és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben;
 • f.) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban;
 • g.) az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával;
 • h.) a városba vezető utak mellett lévő táblán;
 • i.) a helyi újságon;
 • j.) Egyéb helyeken a város érdekében, érdekével összhangban történő használata a polgármester előzetes engedélyével. Az engedély vagy meghatározott időpontban vagy visszavonásig szólhat. A címer használata ingyenes. A kiadott engedélyekről, az érvényesség időtartamáról és a bejelentésekről nyilvántartást kell vezetni.
 • k.) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsétet az Önkormányzat és más bel-, illetve külföldi Önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések, megállapodások hitelesítésekor használható.

(2) a) Az Önkormányzat címerének használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

 • 1. a kérelmező megnevezését, címét,
 • 2. a címer előállításának és felhasználásának célját és módját,
 • 3. az előállítani, illetve használni kívánt mennyiséget,
 • 4. a terjesztés vagy forgalomba hozatal módját,
 • 5. a címerhasználat időtartamát,
 • 6. a címerhasználatáért felelős személy nevét.

b) A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített kiadvány vagy tárgy mintáját vagy méretarányos rajzát.

A fentiek alapján szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a nem Önkormányzati szervek, magánszemélyek, civil szervezetek vagy egyéb szervek által történő címerhasználat minden esetben engedélyhez kötött.

							Hajdúdorog Város Önkormányzata