Hírek

Hajdúdorog XV. Városnapja – Június 4.

2010. június 14. 09:18
Címkék: kulturális

Június 4-én és 5-én ünnepelte Hajdúdorog 15-jére Városnapját. Az esemény megannyi kulturális, sport, szakmai és szabadidős rendezvénnyel várta a város lakóit és az idelátogatókat.

A programok sorát a XIV. Hajdúdorogi Vállalkozói Napok és Termékkiállítás nyitotta meg péntek délelőtt. A kiállítással egybekötött vásár számos helyi és környékbeli vállalkozónak teremtett lehetőséget ismerkedésre, gazdasági kapcsolataik erősítésére, vevőkör bővítésére. A rendezvényt moderálta Mislovics Andrea, a HBKIK Hajdúdorogi Szervezet elnökségi tagja. A városnapi rendezvénysorozatot Csige Tamás polgármester nyitotta meg, aki mesélt Hajdúdorog gazdaságáról, iparosodásának folyamatáról. Elmondta, hogy városunk fő profilja tulajdonképpen a mai napig a mezőgazdaság, hiszen nincs egyetlen nagy ipari parkunk vagy telephelyünk sem. Beszélt az OKIN bezárása kapcsán tett intézkedésekről. Terveik szerint hasznosítani fogják annak állomáshelyét, mely után már több érdeklődő cég és kisvállalkozás is érdeklődött Hajdúdorogról és Hajdúnánásról egyaránt.

A rendezvényt Dr. Szilágyi Péter a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HBKIK) alelnöke nyitotta meg. Kiemelte a marketing nélkülözhetetlen szerepét, a hasonló rendezvények fontosságát és létjogosultságát. Felhívta a figyelmet arra, hogy az egyéni érdekek érvényesítése mellett a közösséget és a magyar nemzetgazdaságot is szolgálnia kell egy vállalkozónak, integrált részévé kell válnia. Az iparkamara számos ponton segítette, könnyítette meg tagjainak helyzetét, ezért bíztatott minél több embert arra, hogy csatlakozzanak hozzájuk, hiszen minél többen vannak, annál nagyobb erőt képviselnek.

A termékkiállítást szakmailag Dr. Skultéti Éva a HBKIK főtitkára értékelte és mutatta be az eredményeket.

  • III. helyezést ért el Báthori Sándor, fabútor és játékkészítő
  • II. helyezést ért el Benke Sándor órakészítő
  • A XIV. Hajdúdorogi Vállalkozói Napok és Termékkiállítás I. díját a NÁNA-FORG KFT. Hajdúnánás, vehette át. Legfőbb tevékenységi köre a fémforgácsolás.

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara különdíját a Főkefe Nonprofit Kft., vehette át, mely cég csökkentett munkaképességű dolgozókat foglalkoztat. A kamara különdíját immár hagyományosan Monostory Viktória, helyi ikonfestő készítette el.

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúdorogi Szervezete nevében különdíjat adott át Gyuró László Zoltánné elnök a Hajdúdorogi Magánsütöde ügyvezetőjének, Kiss János úrnak.

Csige Tamás polgármester különdíját kapta: Jonapack Kft., amely papírcsomagoló eszköz gyártásával foglalkozik.

Ezt követően Benke Sándor órakészítő köszönte meg a kiállítók nevében a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának a gondos szervezést egy saját készítésű órával. Az ajándékot Szilágyiné Oláh Anna, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúnánási Kirendeltségének vezetője vehette át.

A szakmai zsűri elnöke Gyuró László Zoltánné a HBKIK Hajdúdorogi Szervezet elnöke volt.

Délután 14 órától a HBKIK szakmai előadásai következtek. Az Enterprise Europe Network az üzletfejlesztés szolgálatában előadások keretében megismerkedhettünk a kamara tevékenységével, annak fő profiljával.

Az Együtt magyar-román üzleti hetilapot Kalmár Erika, a lap főszerkesztője mutatta be. A 15 hónapon keresztül Hajdú-Bihar és Bihor megyében, összesen 4000 példányban megjelenő kiadvány a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködés 2007-2013 programon belül elnyert pályázati pénzből került finanszírozásra. Az újság sajátossága, hogy 16 oldalon, magyar és román nyelven, tükörfordításban jelenik meg, továbbá online hírportállal is rendelkezik. Célja, hogy tájékoztatást nyújtson a gazdaság és az üzleti világ legaktuálisabb kérdéseiről, az unió rendszeréről, az uniós forrásokról és azok elérhetőségeiről. A környezetvédelmi termékdíjról Nagy Károlyné, külker- és vámszakértő tartott rövid előadást a kiskereskedőknek.

A programok a Görögkatolikus Székesegyházban folytatódtak ünnepi vecsernyével, melyre Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyés püspök vezetésével került sor. Ezt követte E. Lakatos Aranka Római zarándoklat című köztéri alkotásának megkoszorúzása, mely idén épp 10 éve díszíti városunkat. Mislovics Andrea, mint a megemlékezés konferálója, bevezetőjében beszélt a hajdúdorogiak kettőszázötven éves küzdelméről a vallásukért, az úgynevezett liturgikus mozgalomról, amelyet már 1693-ban megkezdtek. Ennek célja a magyar nyelv oltári nyelvvé tétele volt. A mozgalom hullámai továbbra sem nyugodtak, így a hajdúdorogiak egy csoportja 1900-ban Rómába zarándokolt az ügy érdekében. Az 1911-ben megindított lap, a Hajdudorogi Ujság nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint, ahogy maguk is írták, Felkelteni az érdeklődést Hajdúdorogon – Hajdúdorog iránt. Már az első számok is foglalkoznak a püspökség felállításának kérdésével. A Római zarándoklat című alkotás azt a szimbolikus pillanatot ábrázolja, amikor a pápa bullával erősíti meg a dorogi küldöttséget, hogy ezentúl a várost püspöki székhellyé teszi, templomát pedig székesegyházi rangra emeli.

Kiss Attila, a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet spirituálisa is emlékező beszédet tartott, „10 éves Hajdúdorog küzdelme a magyar görögkatolikus egyházmegye felállításáért” címmel. Az összefogásban, a kitartásban és az elődeink lelki erőiben látja a sikerünk zálogát, a görögkatolikus hit fennmaradását, ápolását. Visszaemlékeztek arra az időre, amikor 42 derék hajdúdorogi eladta minden vagyonát, és a pénzből Rómába utazott, hogy szót emeljen a görögkatolikus egyház magyar nyelvű misézéséért. Ennek a zarándokútnak a tiszteletére ültettek egykor 42 db fát, melyből 32 a mai napig dísze és éke a templomunk udvarának.

Békefi Pál Imádságom című versét Áncsán Gergő, a Szent Bazil Oktatási Központ óvodása szavalta el.

A szoborra az emlékezés virágait Csige Tamás polgármester és Kiss Attila a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet spirituálisa együtt helyezték el, őket a testvérvárosok delegációi követték.

Az összegyűlt tömeg ezt kövezően átvonult a Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola elé. Győrfi Lajos szobrászművész alkotását, Dr. Kocsis Miklós egykori tanácselnök és polgármester domborművét Csige Tamás polgármester és özv. Dr. Kocsis Miklósné ünnepélyes keretek között leplezte le.

Dr. Kocsis Miklós 1934-ben Dorogon látta meg a napvilágot. Szülei két kezük munkájából szerényen élő, köztiszteletben álló emberek voltak. Gyermekéveit a háborús időszak árnyékolta be, a szűkösködésből még az ötvenes évekre is jutott. A hajdúnánási gimnáziumban tanult tovább. Érettségi után több munkahelyen próbált szerencsét. Ifjúkorának színfoltja volt az az idő, amit a labdarúgó pályán töltött. 1957-ben tanácsi dolgozó lett, igazgatási előadó. 36 éves közéleti munkájából 28 évet a város vezetőjeként dolgozott. Számtalan döntésnek volt részese, sokszor meghatározója. Ennek jegyében valósult meg a vízmű teljes kiépítése, a szennyvíz, a kövesút, a gázhálózat folyamatos bővítése, strandfürdő épült, fejlődtek, korszerűsödtek az oktatás, az egészségügy, közművelődés feltételei. Az eredményekért, az elismerésekért keményen megdolgozott. Ötvenéves korában a munkaérdemrend aranyfokozata kitüntetést is megkapta. Göröngyös utat kellett végigjárni, hogy Hajdúdorog ismét város legyen. Életének, munkájának ez volt a legszebb sikerélménye.

Az ünnepi képviselő-testületi ülésre az intézmény dísztermében került sor, mely a Himnusz eléneklésével kezdődött. Zongorán kísért Holbáné Imre Katalin.

Csige Tamás, polgármester Hajdúdorogi életképek címmel mondott ünnepi beszédet. Hagyományaink ápolásának fontosságát és az összefogást emelte a legfontosabb céljaink közé, annak érdekében, hogy Hajdúdorog fejlődő, élhetőbb várossá váljon. Ezt a szemléletet tükrözi az iskola előtt épülő kerítés is, mely külsejét tekintve egy 1960-as évek béli fénykép alapján készül, közfelajánlásokból, közmunkások által. A kerítésoszlopokon megkezdett arcképcsarnok városunk nagyjainak fog emléket állítani, hogy a jövő generációk is emlékezzenek felmenőikre, mindazokra, akik szívükön viselték városunk sorsát. A jelent megélni, a jövőt építeni kell. Elődeink bebizonyították, hogy lehet eredményt elérni kitartó, kemény munkával. El kell érnünk, hogy a dorogiak itt helyben megtalálják a számításukat. Ennek érdekében támaszkodhat a város a civil szerveződésekre és a pályázati lehetőségekre, melyeknek köszönhetően máris érezhető fejlődésen indult el a településen.

Pappné Papp Irénke néni, nyugalmazott pedagógus „Kedves emlékek” címmel tartott visszaemlékezést Hajdúdorog keletkezéséről, fejlődéséről, különös tekintettel az általa megélt és átélt időszakra.

Kiosztásra került a Hajdúdorog Városáért Emlékérem, melyet idén Pócsik Tibornénak adományozott a Képviselő-testület. A tehetséggondozás és a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás mindig szívügye volt. 15 éve egyik szervezője a hátrányos helyzetű tanulók nyári táboroztatásának. 1991-ben szülői kezdeményezésre létrejött a Korszerű Oktatásért Alapítvány, melynek célja az iskola támogatása és lehetőségeinek bővítése. Az alapítvány megalapítása óta a kuratórium elnöke, ügyintézője. Rendszeresen ír pályázatokat, s így az alapítványon keresztül nagyon sok támogatást szerzett iskolának. Sikeres pályázatainak köszönhetően több játék, otthonosabb tanulási környezet, több jutalom, versenyzési lehetőség, kulturális és szabadidős programok megvalósítására nyílt lehetőség. 35 éves munkaviszonya alatt mindig magas színvonalon végezte feladatait. 23 éven át igazgató helyettesként dolgozott, így magasabb szervezeti szinten törekedett arra, hogy a Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola eredményes, tevékenységközpontú öröm- és sikerorientált iskola legyen. Az emlékérmet Dr. Zeleni Ferenc alpolgármester adta át.

Hajdúdorogért Emléklapot kapott Pogácsás Antalné Ilike néni. 30 éven át dolgozott a TIGÁZ-nál, mint telepvezető, innen ment nyugdíjba. 1994-ben lépett be az Őszidő Nyugdíjas Klubba. Már a kezdettől vezetőségi tag lett, majd a tagság rá bízta a gazdasági ügyek intézését, 2004. január 13-án pedig klubvezetői bizalmat szavaztak neki. Munkássága alatt az Őszidő Nyugdíjas Klub tevékenysége folyamatosan bővül, a kórus mellett tánccsoport alakult, s ezek a csoportok több ízben is méltón képviselték a városunkat. A klub tagsága aktív résztvevői a városban rendezett kulturális, szórakoztató programoknak. Állandó résztvevői a Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Szervek Szövetsége által szervezett Nyugdíjas Ki mit Tud? elődöntőinek, döntőinek, gáláinak. Fellépnek kórustalálkozókon, táncfesztiválokon, falunapokon. Óriási sikernek tartja az országos minősítőkön megítélt ezüst fokozatot. Büszke a fellépéseken elért helyezésekre, amelyek a sok gyakorlás eredményeként születhettek meg. Irányításával ünnepelte a klub tagsága a 15 éves jubileumi ünnepséget a tavalyi évben. Kezdeményezésére ezen a rendezvényen köszöntötték először az 50., 60. és a 70. házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat.

Polgármesteri Elismerő Oklevélben részesült Dr. Oláh Imre nyugalmazott fogorvos. Diplomája megszerzését követően letette a fog- és szájbetegségek szakorvosi vizsgát. Két évig Budapesten, egy évig Salgótarjánban, három évig Mezőkovácsházán és 1963. szeptember 1-jétől – 1994. december 31-ig Hajdúdorog, Hajdúnánás településeken végezte hivatását. Nyugdíjazását követően még 12 évig magánpraxisban gyógyította a hozzáforduló embereket. Családjához és elődeihez méltó módon munkásságát, tudását, kitartását a város szolgálatába állította. A mai napig a közélet aktív tagja, résztvevője településünk életének. Az oklevelet Csige Tamás polgármester adta át.

A díjazottak nevében Pogácsás Antalné Ilike néni mondott köszöntő beszédet. Visszagondolt gyermekkorára, ifjúságára, arra, hogy mennyire más volt akkor élni, mint napjainkban. A harmóniára, melyet önmagukkal és a természettel éltek. Beszélt a sikerről, mely folyamatot már a média is ezerféleképpen tanítja, ám ő vallja, a siker a becsületességben, szolidalitásban és a megbocsátásban találja meg az ember. Vallott munkásságáról a Hajdúdorogi Őszidő Kulturális Egyesületben, mindarról a plusz erőről, támogatásról, élményekről, amit neki a fellépések és a kialakult szoros baráti kapcsolatok jelentenek.

A befejező műsorszámban a Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola zenei ágazatának tanulóinak előadásában láthattunk egy Városnapi kavalkádot. Közreműködtek: Kosdi Péter, Koszta Petra, Miterli Zsófia, Murvai Dorina, Pajkos Lilla, Papp Levente, Papp Róbert, Szőke Krisztina, Vislóczki Anna, Zsadányi Rózsa. Zárásként meghallgattuk a Szózatot.