Hírek

Hirdetés szociális lakásra

2019. március 25. 20:21
Címkék: közérdekű

            HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

pályázatot hirdet

az alábbi önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás bérbeadására:

Címe: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 10. fsz. 1. szám

         Komfortfokozat: komfortos.

Helyiségei: két szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, éléskamra.

Hasznos alapterülete: 52 m2.

         Bérleti díj 67.-Ft/m2/hó, (3.485.-Ft/hó).

           

A lakás 2 évre szóló bérleti szerződés alapján kerül bérbeadásra, amely rászorultság esetén maximum újabb 2 évre meghosszabbítható a bérlő kérésére. A lakbért a lakás alapterülete után kell megállapítani.

A szociális rászorultság alapján bérbe adott lakásokra vonatkozóan a szociálisan rászoruló személlyel a lakásbérleti szerződés megkötésére abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a bérlőként kijelölt személy a lakás-takarékpénztári szerződését (minimum 6.500.-Ft/hó) bemutatja, a Képviselő-testület döntését követő 30 napon belül.

A bérlő személyére vonatkozó képviselő-testületi döntés a lakás-takarékpénztári szerződés bemutatásáig, legfeljebb 30 napig érvényes, ezt követően a környezettanulmány figyelembevételével elkészített rangsor második helyezettjével ? az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló rendelet módosított megalkotásáról szóló 1/2016. (I.15.) önkormányzati rendelet 4.§ (7) bekezdés a.) pontjának megtartásával - köt szerződést a bérbeadó.

Pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati és Műszaki Osztályán (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.; földszint 5. iroda) lehet leadni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

A pályázatokat 2019. április 01-jétől 2019. április 16. napjáig lehet benyújtani.

Az elbírálás időpontja a Képviselő-testület 2019. májusi ülésének napja.

Helye: Polgármesteri Hivatal (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.) tanácskozó terme.

A bérlő személyét Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete jelöli ki. 

A pályázaton történő részvétel további feltételei:

-       akinek, vagy házastársának, illetve a vele együtt költöző közeli hozzátartozójának nincs a tulajdonában vagy holtig tartó haszonélvezetében lakás,

-       akinek családjában ? a vele együtt költöző családtagokat számítva ? az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori, saját jogú öregségi nyugdíjminimum összegét (28.500.-Ft), egyedülálló esetében ezen összeg 150 %-át (42.750.-Ft).

-       A Rendelet 3.§ (1) bekezdésének a.) és b.) pontjában leírt feltételeknek együttesen kell érvényesülniük a jogosultsághoz.

-       A Rendelet 3.§ (1) bekezdésének a.) és b.) pontja esetében - külön-külön is- a Képviselő-testület méltányosságot gyakorolhat a környezettanulmány alapján felállított, az adottságokhoz, lehetőségekhez képest rendezett lakhatási körülményeket teremtő pályázók rangsorát tartalmazó lista figyelembevételével.

Nem jogosult szociális bérlakásra:

-       akinek a tulajdonában olyan ingatlanvagyon van, amely a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. §-a 1-6. pontjába foglaltak alapján lakásnak minősül,

-       aki és/vagy a vele együtt költöző családtagja a Rendelet 3.§ (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott személyi tulajdonú ingatlanát /tulajdoni hányadát/ 5 éven belül elidegenítette,

-       aki térítés ellenében mondott le bérlakásáról,

-  A Rendelet 3.§ (2) bekezdés a.), b.) és c.) pontokban fennálló körülmények külön-külön is kizáró tételek a szociális bérlakásra jogosultságból.

Hajdúdorog, 2019. március 21.

                 Csige Tamás

                                                              polgármester.-

A hírhez kapcsolódó letölthető dokumentumok: