Hírek

Hittan tájékoztató

2017. március 31. 11:07
Címkék: közérdekű

A nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmény névhasználatáről szóló 2012012. (VIII.3l. EMMI rendelet 182/A§ (1) beke4désben foglaltak szerint az egyházi jogi személytől kapott tájékoztatás alapján a következő tanévben a hit-és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek a következők:

A hírhez kapcsolódó letölthető dokumentumok: