Hírek

Illegális hulladéklerakással kapcsolatos felhívás

2020. augusztus 14. 12:35
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2020. augusztus 19. 05:47

Településünkön folyamatosan visszatérő problémát jelent a hulladékok illegális elhelyezése.

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében a hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni!

 

Hajdúdorog Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel, mint Közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja, mely igénybevétele a lakosság részére kötelező!

 

Felhívom a Lakosság figyelmét a szervezett hulladékszállítási rendszer szabályszerű használatára! Aki a jogszabályokban foglaltaktól eltérően, ellenőrizetlen körülmények között helyez el hulladékot, a környezetvédelmi hatóság a beazonosításra alkalmas módon megnevezett személlyel szemben kötelezést bocsájt ki, továbbá bírságot szabhat ki.

További szankciók:

-        Természetvédelmi szabálysértés és köztisztasági szabálysértés elkövetése esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege 5.000,- Ft, legmagasabb összege 150.000,- Ft, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén 300.000,- Ft.

-       A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. § - a szerint bűntettet követ el, aki hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot helyez el; engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve hulladékkal más jogellenes tevékenységet végez, melyek 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendőek.

Amennyiben ugyanezt veszélyes hulladékkal követi el, bűncselekményt valósít meg, mely büntetési tétele 1 - 5 évig terjedő szabadságvesztés.

-       A települési környezet védelméről szóló rendelet módosított megalkotásáról szóló 23/2014. (VIII. 05.) számú önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdés d) pontja alapján az az ingatlanhasználó, aki a települési hulladék összegyűjtéséről, elhelyezéséről és elszállításáról nem gondoskodik, a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzat által biztosított közszolgáltatást nem veszi igénybe, az a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el. Az elkövetővel szemben 1.000,- Ft-tól 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság vagy 5.000,- Ft-tól 50.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

 

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. januári hírlevelében tájékoztatta a lakosságot, hogy ha valaki az illegális szemetelők egyértelmű azonosítására alkalmas dokumentumot (fénykép, videó, stb.) juttat el a céghez, 40.000,- Ft jutalomban részesül, a bejelentő személyes adatainak bizalmasan történő kezelése mellett.

A bejelentés az alábbi elérhetőségeken lehetséges:

Telefonszám: +36-52/219-489

E-mail cím: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu

Postai cím: 4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 12.

 

Hajdúdorog Város Önkormányzatára egyre nagyobb terhet ró az illegális hulladéklerakók felszámolása. Mindannyiunk közös érdeke és felelőssége az illegális hulladék-elhelyezés megszüntetése, így nyomatékosan kérem a Lakosságot a hulladékgazdálkodás rendjének betartására. Amennyiben a jogszabályok megsértésével bűncselekmény elkövetésének gyanúja megül fel, az önkormányzat a szükséges szankciók elérése érdekében feljelentéssel fog élni.

 

Óvjuk környezetünket, vigyázzunk élőhelyünkre!

 

Hajdúdorog, 2020. augusztus 12.

 

Tisztelettel:

  dr. Nagy Nándor s.k.

                                                                                                         jegyző