Hírek

Intézményvezetői álláshirdetés

2019. április 30. 19:51
Címkék: pályázat
Frissítve: 2019. április 30. 19:52

Hajdúdorog Város Önkormányzata a 60/2019. (IV. 25.) KT. határozatának megfelelően pályázatot ír ki a Görög Demeter Művelődési Ház igazgatói állásának betöltésére,  az alábbiak szerint:

Munkahely:  Görög Demeter Művelődési Ház (Hajdúdorog, Böszörményi út 5.)

Megbízás időtartama:  5 év, 2019. augusztus 01-től 2024. július 31-ig.

Megbízás feltételei:

-          büntetlen előélet,

-          18. életév betöltése,

-            magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

a) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy

b) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,

c) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

d) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

Illetmény: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A pályázat tartalma:  -           fényképes szakmai önéletrajz és az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai-, gazdasági program.

Pályázathoz csatolandó: -       az egyetemi vagy főiskolai oklevél végzettség és szakképzettség igazolásának fénymásolata, melynek eredetijét a pályázat elbírálásakor bemutatja pályázó,

-            3 hónapnál nem régebbi teljes hatósági erkölcsi bizonyítvány,

-            szakmai gyakorlat igazolása,

-            a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

-            a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személy is megismerheti,

-            a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a Képviselő-testület illetékes bizottsága, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e, vagy nem.

 Pályázat benyújtásának határideje: 

a Belügyminisztérium Közigállás (www.kozigallas.gov.hu)  honlapján történő megjelenéstől számított 30 nap.

Pályázat elbírálásának határideje:   a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül.

Pályázat benyújtásának helye:      Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal

                                                        4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. sz.

Megbízást a munkáltatói jogkör gyakorlója, Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete ad, a véleményező bizottság javaslatának figyelembevételével.

További felvilágosítás Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal Jogi-, Szervezési és Anyakönyvi Osztályán Czifráné dr. Urgyán Ilona jegyzőtől szerezhető be (06-52/572-135).

A borítékon kérjük feltüntetni "Intézményvezetői pályázat a Görög Demeter Művelődési Ház vezetésére".