Hírek

Iskola úti lakás és garázs hirdetés

2021. november 25. 09:57
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2021. november 25. 09:58

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

p á l y á z a t o t  h i r d e t

a 4087 Hajdúdorog, Iskola u. 7. szám alatti lakás és garázsok bérbeadására az alábbi feltételekkel:

Lakás:                                                                                 Hasznos alapterület:

Hajdúdorog, Iskola u. 7. 'B' épület, I. emelet. 4. sz.        60,57 m2 összkomfortos

 

Garázs:                                                                              Hasznos alapterület:

Hajdúdorog, Iskola u. 7. 1. számú gépkocsitároló              14,4 m2

 

 

A lakás árverés útján kerül bérbeadásra. A lakás és garázs bérleti díja a 117/2002. (XII. 10.) KT. határozat alapján kerül meghatározásra, mely jelenleg 650,29. - Ft/ m2/hó.

A költségalapú bérlakásban lévő lakást árverés útján kell bérbe adni. A bérbeadó lakás esetében azzal köt szerződést, aki a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot.

A lakást a bérlők csak rendeltetésének megfelelő módon és az engedélyezett funkciónak megfelelően használhatják. Abban gazdasági, kereskedelmi és egyéb nem engedélyezett tevékenységet nem folytathatnak.

Az árverésen csak az vehet részt, aki a 10.000.- Ft bánatpénzt a GAMESZ számlájára egy összegben befizeti.

A versenytárgyaláson csak olyan jelentkező vehet részt, (Csak személyesen, vagy a levezetőnek előzetesen bemutatott írásos meghatalmazással) aki a hirdetményben foglalt feltételeket elfogadja, helyi közüzemi (víz, csatorna), továbbá helyi adó tartozása igazoltan nincs.

Lakás esetében a bérleti szerződés öt év időtartamra kerül megkötésre, amelynek meghosszabbítására szintén ötévente van lehetőség, újabb árverés megtartásával.

A költségalapú bérleti díj tartalmazza az épület működtetésére, felújítására, karbantartására fordított költségeken felül a befektetett tőke visszatérülését is.

A bérleti díj minden év első napjától a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított infláció mértékével növekszik.

A képviselő-testület ötévenként felülvizsgálhatja a bérleti díj mértékét.

Amennyiben az árverésen a legmagasabb bérleti díjat ajánló 8 napon belül nem köt szerződést a bérbeadóval, úgy a bánatpénz teljes összegét elveszíti. Amennyiben a pályázati eljárásban a legmagasabb összegű óvadékot ajánló 8 napon belül nem köt szerződést a bérbeadóval, úgy a bánatpénz teljes összegét elveszíti. Amennyiben a pályázati eljárás során nem kötnek bérleti szerződést a pályázatot eredménytelennek kell nyilvánítani, és új pályázatot kell hirdetni.

A letéti díj összegét a szerződés megkötésével egy időben kell letétbe helyezni. A bérlemény eredeti állapotban történő visszaadása esetén a letéti díj összege visszafizetésre kerül, ellenkező esetben a szükséges munkálatok elvégzésének fedezetéül szolgál.

A letétbe helyezett bánatpénz - nyertes esetén - a bérleti díjba beszámításra kerül. Aki pedig a versenytárgyaláson, pályázaton nem nyer, visszakapja a befizetett összeget.

A pályázatokat a meghirdetett lakásra a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletek csatolásával a Polgármesteri Hivatal Jogi-, Szervezési és Anyakönyvi Osztályán.

 

Jelentkezési határidő: a pályázatok benyújtására legalább 15 nap határidőt kell biztosítani, melyet a Hajdúdorogi Újság lapzártát követő péntektől kell számítani. Beadási határidő: 2021.november 19.-2021.december.04.

 

Az elbírálás időpontja: a jelentkezési határidőket követő 8. nap, vagy az azt követő munkanap.

 

Helye: Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.)tanácskozóterme.

 

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítást személyesen a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Jogi-, Szervezési és Anyakönyvi Osztályán (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. I. emelet 4.) vagy az (52) 572-135-es telefonszámon lehet kérni, valamint a www.hajdudorog.hu honlapról (ide kattintva) letölthető a részletes pályázati felhívás és a formanyomtatvány.

 

 

Hajdúdorog, 2021. november 19.

 

 

Horváth Zoltán sk.

polgármester