Hírek

KT Meghívó

2022. április 21. 16:37
Címkék: meghívó

HAJDÚDOROG

"GÖRÖGKATOLIKUS HITÉHEZ LEGHŰSÉGESEBB VÁROS"

POLGÁRMESTERÉTŐL

4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

Telefon: (52) 572-137, Telefax: (52) 572-136

E-mail: onkormanyzat@hajdudorog.hu

M E G H Í V Ó

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

2022. április 28-án (csütörtökön) 9 órakor

a Városháza tanácskozó termében tartandó ülésére,

melyre tisztelettel meghívom

 

NAPIREND:

1./     Előterjesztés a lejárt idejű határozatokról

2./     Előterjesztés a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság Hajdúdorogi Rendőrőrs, Görög Demeter Polgárőr Egyesület, Városőrség és a Mezőőri Szolgálat 2021. évben végzett tevékenységéről

3./     Előterjesztés a 2021. évi gyermekvédelmi tevékenységről

4./     Előterjesztés Hajdúdorog Város Önkormányzata, intézményei és Polgármesteri Hivatala 2021. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről szóló Éves ellenőrzési jelentésről és éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről

5./     Előterjesztés a települési támogatások helyi rendszeréről és a szociális igazgatásról szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

6./     Előterjesztés a hajdúdorogi civil szervezetek és társadalmi önszerveződések által - önkormányzati támogatás iránt - benyújtott pályázatok elbírálásáról (utólag kerül kiküldésre)

7./     Beszámoló a 2021. évi adótervek teljesítéséről, az adópolitikai elvek érvényesítéséről

8./     Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének, valamint a Hajdúdorogi Református Egyházközségnek kérelméről

9./     Előterjesztés a 20/2021. (VII.22.) számú határozat módosításáról

10./  Előterjesztés a 73/2021. (X.21.) számú határozat módosításáról

Az alábbi előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület:

11./  Előterjesztés a 35/2021. (VII.22.) számú határozat módosításáról

 

 

 Különfélék, egyebek.

A Képviselő-testületi üléshez kapcsolódó anyagok a következő linken érhetők el: http://www.hajdudorog.hu/onkormanyzat/kepviselo-testuleti_ulesek

 

Hajdúdorog, 2022. április 20.

 

Horváth Zoltán

polgármester