Hírek

Lakossági tájékoztató

2018. október 09. 11:47
Címkék: közérdekű

Lakossági tájékoztató

2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített fúrott és ásott kutak fennmaradási engedélyezési eljárásáról

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításával lehetőség nyílt arra, hogy a 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül, vagy a meglévő engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények (fúrott és ásott kút) tulajdonosai a további üzemeltetéséhez vízgazdálkodási bírság alkalmazása nélkül juthassanak vízjogi fennmaradási engedélyhez.

 

A rendelkezés célja, hogy Magyarország területén a vízkivételt biztosító vízilétesítmények vonatkozásában a jogkövető magatartás erősödjön, a vizek jó állapot megőrzésre kerüljön. Ismert legyen a vízhasználók száma.

 

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez/fennmaradásához, mely esetén az alábbi feltételek együttesen érvényesülnek:

-         a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karsz- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel

-         az ingatlan épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkezik, magánszemélyek részéről bejelentett lakóhelyként nyilvántartott  és a kút a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja

-         a vízigény nem gazdasági célú.

 

Amennyiben az érintett kút esetében a fenti feltételek nem teljesülnek úgy a fennmaradási engedély kiadására a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok rendelkeznek hatáskörrel.

 

Az engedélyezési eljárás 2018. december 31-ig mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

 

A fennmaradási engedélyezési eljárás megindításához a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.)BM. rendelet 2. sz. melléklet II. pontja szerinti kérelem benyújtása szükséges. A kérelem formanyomtatványa beszerezhető a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati és Műszaki Osztályán (Hajdúdorog, Tokaji út 4. fsz.5.sz. iroda)

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele- a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,- a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,- a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén - az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával - annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

 

A Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LII. törvény. 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik 2018.január 1-je  előtt létesítettek kutat. Azonban aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt vagy ásott kútra, 2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetne. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot. 

 

Hajdúdorog, 2018. október 8.

 

                                               Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal

A hírhez kapcsolódó letölthető dokumentumok: