Hírek

Meghívó

2021. július 14. 19:27
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2021. július 14. 19:32

 

HAJDÚDOROG

"GÖRÖGKATOLIKUS HITÉHEZ LEGHŰSÉGESEBB VÁROS"

POLGÁRMESTERÉTŐL

4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

Telefon: (52) 572-137, Telefax: (52) 572-136

E-mail: onkormanyzat@hajdudorog.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

2021. július 22. (csütörtökön) 9 órakor

a Városháza tanácskozó termében tartandó ülésére,

melyre tisztelettel meghívom

 

N A P I R E N D:

 

1./         Előterjesztés a lejárt idejű határozatokról

2./         Előterjesztés Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

3./         Előterjesztés a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 32/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

4./         Előterjesztés a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának programjáról szóló 30/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

5./         Előterjesztés Hajdúdorogon orvosi rendelő területét érintő telekalakításról

6./         Előterjesztés a Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák óvodai nevelési program alkalmazásának 2020/2021. évi tapasztalatairól, 2020/2021. nevelési év mérési eredményeiről szóló munkaközösségi tájékoztatóról és beszámolóról, valamint 2020/2021. nevelési évben végzett munkáról és eredményről szóló intézményi tájékoztató és beszámoló megtárgyalásáról (a melléklet elektronikus úton kerül megküldésre)

7./         Előterjesztés a közműves ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat, szennyvíz-tisztítótelep üzemeltetésével és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 2020. évi tevékenységekre vonatkozó tájékoztatásról, valamint a 2021. évi üzemeltetési tervek jóváhagyásáról

8./         Előterjesztés a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről

9./         Előterjesztés a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesületével kötött támogatási szerződés módosításáról

10./      Előterjesztés a rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről

11./      Előterjesztés Horváth Zoltán Hajdúdorog Város Polgármestere 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

 

 

Az alábbi előterjesztéseket zárt ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület:

12./      Előterjesztés a Fodor Agrofarm Korlátolt Felelősségű Társaság kérelméről

13./      Előterjesztés a kitüntető címek adományozásáról

 

 

 

14./      Előterjesztés a Domokos és Társa Reumatológiai Bt. kérelméről

15./      Előterjesztés szociális bérlakás igénylésére beérkezett pályázatok elbírálásáról

16./      Előterjesztés a TOP-4.3.1-16-HB-2017-00005 projekt keretében Hajdúdorog, Újtemető u. 7. szám alatti szociális bérlakásra érkezett pályázatok elbírálásáról

 

Különfélék, egyebek.

 

A Képviselő-testületi üléshez kapcsolódó anyagok a következő linken érhetők el: http://www.hajdudorog.hu/onkormanyzat/kepviselo-testuleti_ulesek

 

Hajdúdorog, 2021. július 14.

  

      Horváth Zoltán

polgármester