Hírek

Pályázati felhívás Iskola u. 7. B épület, tetőtér 6. sz. lakás bérbeadására

2021. január 20. 19:23
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2021. január 21. 09:49

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ISKOLA U. 7. SZÁM ALATTI LAKÁS BÉRBEADÁSÁRA Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete p á l y á z a t o t h i r d e t a 4087 Hajdúdorog, Iskola u. 7. szám alatti lakás bérbeadására az alábbi feltételekkel: Lakás: Hasznos alapterület: 4087 Hajdúdorog, Iskola u. 7. ?B? épület, tetőtér 6. sz. 57,1 m? összkomfortos A lakás és a garázsokárverés útján kerülnek bérbeadásra. A lakás bérleti díja a 117/2002. (XII. 10.) KT. határozat alapján kerül meghatározásra, lakás esetében jelenleg 597,4. - Ft/ m?/hó. A költségalapú bérlakásban lévő lakást árverés útján kell bérbe adni. A bérbeadó lakás esetében azzal köt szerződést, aki a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot. A lakást a bérlők csak rendeltetésének megfelelő módon és az engedélyezett funkciónak megfelelően használhatják. Abban gazdasági, kereskedelmi és egyéb nem engedélyezett tevékenységet nem folytathatnak. Az árverésen csak az vehet részt, aki a 10.000.- Ft bánatpénzt a GAMESZ számlájára egy összegben befizeti. A versenytárgyaláson csak olyan jelentkező vehet részt, (Csak személyesen, vagy a levezetőnek előzetesen bemutatott írásos meghatalmazással) aki a hirdetményben foglalt feltételeket elfogadja, helyi közüzemi (víz, csatorna), továbbá helyi adó tartozása igazoltan nincs. Lakás esetében a bérleti szerződés öt év időtartamra kerül megkötésre, amelynek meghosszabbítására szintén ötévente van lehetőség, újabb árverés megtartásával. A költségalapú bérleti díj tartalmazza az épület működtetésére, felújítására, karbantartására fordított költségeken felül a befektetett tőke visszatérülését is. A bérleti díj minden év első napjától a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított infláció mértékével növekszik. A képviselő-testület ötévenként felülvizsgálhatja a bérleti díj mértékét. Amennyiben az árverésen a legmagasabb bérleti díjat ajánló 8 napon belül nem köt szerződést a bérbeadóval, úgy a bánatpénz teljes összegét elveszíti. Amennyiben a pályázati eljárásban a legmagasabb összegű óvadékot ajánló 8 napon belül nem köt szerződést a bérbeadóval, úgy a bánatpénz teljes összegét elveszíti. Amennyiben a pályázati eljárás során nem kötnek bérleti szerződést a pályázatot eredménytelennek kell nyilvánítani, és új pályázatot kell hirdetni. A letéti díj összegét a szerződés megkötésével egy időben kell letétbe helyezni. A bérlemény eredeti állapotban történő visszaadása esetén a letéti díj összege visszafizetésre kerül, ellenkező esetben a szükséges munkálatok elvégzésének fedezetéül szolgál. A letétbe helyezett bánatpénz ? nyertes esetén ? a bérleti díjba beszámításra kerül. Aki pedig a versenytárgyaláson, pályázaton nem nyer, visszakapja a befizetett összeget. A pályázatokat a meghirdetett lakásra a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletek csatolásával a Polgármesteri Hivatal Jogi-, Szervezési és Anyakönyvi Osztályán. Jelentkezési határidő: a pályázatok benyújtására legalább 15 nap határidőt kell biztosítani, melyet a Hajdúdorogi Újság lapzártát követő péntektől kell számítani. Beadási határidő: 2021.01.22.-2021.02.05. Az elbírálás időpontja: a jelentkezési határidőket követő 8. nap, vagy az azt követő munkanap. Helye: Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.) tanácskozóterme. A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítást személyesen a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Jogi-, Szervezési és Anyakönyvi Osztályán (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. I. emelet 4.) vagy az (52) 572-135-es telefonszámon lehet kérni, valamint a www.hajdudorog.hu honlapról letölthető a részletes pályázati felhívás és a formanyomtatvány. Hajdúdorog, 2021. január 20. Horváth Zoltán sk. polgármester