Hírek

Pályázati felhívás lakás bérbeadására

2020. október 28. 07:16
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2020. október 28. 07:19

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

 

p á l y á z a t o t    h i r d e t

 

a Hajdúdorog, Iskola u. 7. szám (191 hrsz.) alatt lévő, alábbi lakás és garázsok bérbeadására a következő feltételekkel:

 

     Lakás:                                                                           Hasznos alapterület:

 

   Hajdúdorog, Iskola u. 7. 'A'épület, I. emelet 8. sz.  59,55 m2 összkomfortos

 

A lakás és a garázsokárverés útján kerülnek bérbeadásra. A lakás bérleti díja a 117/2002. (XII. 10.) KT. határozat alapján kerül meghatározásra, lakás esetében jelenleg 597,4. - Ft/ m2/hó.

 

 

 

A költségalapú bérlakásban lévő lakást árverés útján kell bérbe adni.

A bérbeadó lakás esetében azzal köt szerződést, aki a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot.

 

 

A lakást a bérlők csak rendeltetésének megfelelő módon és az engedélyezett funkciónak megfelelően használhatják. Abban gazdasági, kereskedelmi és egyéb nem engedélyezett tevékenységet nem folytathatnak.

 

Az árverésen csak az vehet részt, aki a 10.000.- Ft bánatpénzt a GAMESZ számlájára egy összegben befizeti.

 

A versenytárgyaláson csak olyan jelentkező vehet részt, (Csak személyesen, vagy a levezetőnek előzetesen bemutatott írásos meghatalmazással) aki a hirdetményben foglalt feltételeket elfogadja, helyi közüzemi (víz, csatorna), továbbá helyi adó tartozása igazoltan nincs.

 

Lakás esetében a bérleti szerződés öt év időtartamra kerül megkötésre, amelynek meghosszabbítására szintén ötévente van lehetőség, újabb árverés megtartásával.

A költségalapú bérleti díj tartalmazza az épület működtetésére, felújítására, karbantartására fordított költségeken felül a befektetett tőke visszatérülését is.

 

A bérleti díj minden év első napjától a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított infláció mértékével növekszik.

 

A képviselő-testület ötévenként felülvizsgálhatja a bérleti díj mértékét.

 

Amennyiben az árverésen a legmagasabb bérleti díjat ajánló 8 napon belül nem köt szerződést a bérbeadóval, úgy a bánatpénz teljes összegét elveszíti.

 

Amennyiben a pályázati eljárásban a legmagasabb összegű óvadékot ajánló 8 napon belül nem köt szerződést a bérbeadóval, úgy a bánatpénz teljes összegét elveszíti. Amennyiben a pályázati eljárás során nem kötnek bérleti szerződést a pályázatot eredménytelennek kell nyilvánítani, és új pályázatot kell hirdetni.

 

A letéti díj összegét a szerződés megkötésével egy időben kell letétbe helyezni. A bérlemény eredeti állapotban történő visszaadása esetén a letéti díj összege visszafizetésre kerül, ellenkező esetben a szükséges munkálatok elvégzésének fedezetéül szolgál.

 

A letétbe helyezett bánatpénz - nyertes esetén - a bérleti díjba beszámításra kerül. Aki pedig a versenytárgyaláson, pályázaton nem nyer, visszakapja a befizetett összeget.

 

A pályázatokat a meghirdetett lakásra a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletek csatolásával a Polgármesteri Hivatal Jogi-, Szervezési és Anyakönyvi Osztályán.

 

 

Jelentkezési határidő: a pályázatok benyújtására legalább 15 nap határidőt kell biztosítani, melyet a Hajdúdorogi Újság lapzártát követő péntektől kell számítani. Beadási határidő: 2020.10.30.-2020.11.13.

 

Az elbírálás időpontja: a jelentkezési határidőket követő 8. nap, vagy azt követő munkanap.

Helye: Polgármesteri Hivatal (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.) tanácskozóterme.

 

 

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítást személyesen a Polgármesteri Hivatal Jogi-, Szervezési és Anyakönyvi Osztályán (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. I. emelet 4.) vagy az (52) 572-135-es telefonszámon lehet kérni, valamint a www.hajdudorog.hu honlapról letölthető a részletes pályázati felhívás és a formanyomtatvány.

 

 

Hajdúdorog, 2020. október 22.

 

 

                                                                                /: Horváth Zoltán :/

                                                                                     polgármester.-

A hírhez kapcsolódó letölthető dokumentumok: