Hírek

Pályázati felhívás

2020. május 25. 06:49
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2020. május 25. 06:50

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testület

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hajdúdorog Város Önkormányzata Anya-, Csecsemő-és Gyermekvédelmi Tanácsadó

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. július 1. - 2022.szeptember 30 -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4087 Hajdúdorog, Iskola utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-       Főiskola, védőnői oklevél,

-       Büntetlen előélet.

-       Tizennyolcadik életév betöltése.

-       Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, valamint a Kjt. 20.§ d) pontjában meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt nem álló személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

-       Védőnői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-       A pályázó szakmai önéletrajza.

-       A kiírásnak megfelelő szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

-       3 hónapnál nem régebbi, teljes hatósági erkölcsi bizonyítvány.

-       Eddigi munkaviszonyról, jogviszonyról szóló igazolások.

-       Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetik.

-       Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát más személy is megismerheti.

-       Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § d) pontjában meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt nem áll.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

  Postai úton, a pályázatnak a Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testület címére történő megküldésével (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HD/5586-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

vagy

 Elektronikus úton Horváth Zoltán polgármester részére a onkormanyzat@hajdudorog.hu E-mail címen keresztül

vagy

 Személyesen: Horváth Zoltán polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés határozott időre szól, maximum a helyettesített védőnő tartós távollét idejére. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja a védőnői tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, pályázat elbírálása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban foglalt valamennyi személyes adat kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján kezeli. Az adatokat a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Jogi-,Szervezési és Anyakönyvi Osztály illetékes ügyintézői dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az elbírálásban részt vevő polgármester ismerhetik meg. A képviselő-testület fenntartja az érvénytelenné és/vagy eredménytelenné nyilvánítás jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hajdudorog.hu honlapon szerezhet.