Hírek

Pályázati felhívás

2020. június 19. 22:27
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2020. június 19. 22:27

            HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

pályázatot hirdet

az alábbi önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások bérbeadására:

 

1. Címe: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 8. fsz. 3. szám

         Komfortfokozat: komfortos.

Helyiségei: két szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, éléskamra.

Hasznos alapterülete: 51.1 m2.

Bérleti díj 67.-Ft/m2/hó, (3.424.-Ft/hó).

 

2. Címe: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 8. I. em. 7. szám

         Komfortfokozat: komfortos.

Helyiségei: két szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, éléskamra.

Hasznos alapterülete: 53 m2.

Bérleti díj 67.-Ft/m2/hó, (3.551.-Ft/hó).

 

3. Címe: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 10. fsz. 4. szám

         Komfortfokozat: komfortos.

Helyiségei: két szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, éléskamra.

Hasznos alapterülete: 52,63 m2.

         Bérleti díj 67.-Ft/m2/hó, (3.526.-Ft/hó).

 

4. Címe: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 10. I. em. 6. szám

         Komfortfokozat: komfortos.

Helyiségei: két szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, éléskamra.

Hasznos alapterülete: 52,46 m2.

Bérleti díj 67.-Ft/m2/hó, (3.515.-Ft/hó).

 

5. Címe: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 10. I. em. 7. szám

         Komfortfokozat: komfortos.

Helyiségei: két szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, éléskamra.

Hasznos alapterülete: 51.1 m2.

         Bérleti díj 67.-Ft/m2/hó, (3.424.-Ft/hó).

           

A lakás 2 évre szóló bérleti szerződés alapján kerül bérbeadásra, amely rászorultság esetén maximum újabb 2 évre meghosszabbítható a bérlő kérésére. A lakbért a lakás alapterülete után kell megállapítani.

A szociális rászorultság alapján bérbe adott lakásokra vonatkozóan a szociálisan rászoruló személlyel a lakásbérleti szerződés megkötésére abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a bérlőként kijelölt személy a lakás-takarékpénztári szerződését (minimum 6.500.-Ft/hó) bemutatja, a Képviselő-testület döntését követő 30 napon belül.

 

A bérlő személyére vonatkozó képviselő-testületi döntés a lakás-takarékpénztári szerződés bemutatásáig, legfeljebb 30 napig érvényes, ezt követően a környezettanulmány figyelembevételével elkészített rangsor második helyezettjével ? az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló rendelet módosított megalkotásáról szóló 1/2016. (I.15.) önkormányzati rendelet 4.§ (7) bekezdés a.) pontjának megtartásával - köt szerződést a bérbeadó.

 

Pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati és Műszaki Osztályán (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.; földszint 5. iroda) lehet leadni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

 A pályázatokat 2020. június 19-től 2020. július 3. napjáig lehet benyújtani.

 Az elbírálás időpontja a Képviselő-testület 2020. júliusi ülésének napja.

Helye: Polgármesteri Hivatal (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.) tanácskozó terme.

A bérlő személyét Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete jelöli ki. 

 A pályázaton történő részvétel további feltételei:

 -      akinek, vagy házastársának, illetve a vele együtt költöző közeli hozzátartozójának nincs a tulajdonában vagy holtig tartó haszonélvezetében lakás,

-      akinek családjában ? a vele együtt költöző családtagokat számítva ? az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori, saját jogú öregségi nyugdíjminimum összegét (28.500.-Ft), egyedülálló esetében ezen összeg 150 %-át (42.750.-Ft).

-      A Rendelet 3.§ (1) bekezdésének a.) és b.) pontjában leírt feltételeknek együttesen kell érvényesülniük a jogosultsághoz.

-      A Rendelet 3.§ (1) bekezdésének a.) és b.) pontja esetében - külön-külön is- a Képviselő-testület méltányosságot gyakorolhat a környezettanulmány alapján felállított, az adottságokhoz, lehetőségekhez képest rendezett lakhatási körülményeket teremtő pályázók rangsorát tartalmazó lista figyelembevételével.

 

Nem jogosult szociális bérlakásra:

 -      akinek a tulajdonában olyan ingatlanvagyon van, amely a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. §-a 1-6. pontjába foglaltak alapján lakásnak minősül,

-      aki és/vagy a vele együtt költöző családtagja a Rendelet 3.§ (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott személyi tulajdonú ingatlanát /tulajdoni hányadát/ 5 éven belül elidegenítette,

-      aki térítés ellenében mondott le bérlakásáról,

-    A Rendelet 3.§ (2) bekezdés a.), b.) és c.) pontokban fennálló körülmények külön-külön is kizáró tételek a szociális bérlakásra jogosultságból.

  

Hajdúdorog, 2020. június 15.

 

  Horváth Zoltán  

                                                                polgármester.-

A hírhez kapcsolódó letölthető dokumentumok: