Hírek

Tájékoztatás fúrt és ásott kutak fennmaradási engedélyeztetéséről

2020. június 17. 15:14
Címkék: közérdekű

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az engedély nélkül létesített vagy üzemeltetett fúrt vagy ásott kutak fennmaradási engedélyeztetése kapcsán módosul a bejelentési határidő.

 

Az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény 20. §-a módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdését, mely a háztartási vízszükségletet kielégítő kutak fennmaradási engedélyének végső benyújtási határidejére vonatkozik. A rendelkezés 2020. július 1-jén lép hatályba, mely kimondja, hogy mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

 

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

a) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

b) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

c) nem gazdasági célú vízigény;

d) a b) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;

e) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását (CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kivételével) és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

 

Minden más esetben a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság engedélye szükséges.

 

A fennmaradási engedélyezési eljárás a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 1. melléklet 58a pontja alapján mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

 

A bejelentéshez szükséges nyomtatvány kérhető a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati és Műszaki Osztályán (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. Földszint 5. ajtó) vagy letölthető a www.hajdudorog.hu honlapról.

További információ kérhető a 06-52/572-135, 06-52/572-133 telefonszámokon.

 

Hajdúdorog, 2020. június 16.

 

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal

A hírhez kapcsolódó letölthető dokumentumok: