Hírek

Tájékoztatás

2020. december 16. 19:15
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2020. december 16. 19:16

Tisztelt Adózók!

 

A 2021. éves adóváltozásokról kapcsolatosan az alábbi tájékoztatót adjuk:

Helyi iparűzési adó:

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021.01.01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét ? ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést ? és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózóknak (pl. őstermelő) továbbra is lehetőségük van papíralapon benyújtani bevallásukat önkormányzati adóhatóságunk felé.

 

 

Ideiglenes helyi iparűzési adó:

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) a 30 napon túli építőipari tevékenység ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettségére vonatkozó szabályait hatályon kívül helyezte. Ennek megfelelően 2021. évtől megszűntetésre kerül az építőipari tevékenység után fennálló ideiglenes helyi iparűzési adókötelezettség. Fennmarad ugyanakkor az a Htv-beli rendelkezés, mely szerint azon vállalkozásoknak, amely valamely településen adóéven belül 180 napot meghaladóan végez építőipari tevékenységet, az adott településen állandó jellegű iparűzési adókötelezettséget eredményező telephelye jön létre. A rendelkezés alkalmazása során a 180 nap számításakor, a hatályos szabályokkal azonosan az ideiglenes iparűzési tevékenységhez kapcsolódó a folyamatosan és megszakításokkal végzett tevékenységeket egyaránt figyelembe kell venni, mégpedig az adott szerződés szerinti teljesítés megkezdésétől a teljesítés megrendelő általi elfogadásáig terjedő időszak valamennyi naptári napját számba véve.

 

Gépjárműadó

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól. 2021. január  1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadóügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítását, ezen időszak adójának beszedését, végrehajtását, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzését és szankció megállapítását) továbbra is az illetékes adóhatóság látja el. Az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a gépjármű forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett.

 

 

Tisztelt Adózóink! Remélhetőleg segítséget tudtunk nyújtani a 2021. évi adózási feladatok teljesítéséhez, egyúttal Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Új Évet kívánunk.

 

                              Hajdúdorog Város Önkormányzati Adóhatósága