Hírek

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóról

2021. január 20. 19:59
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2021. január 21. 10:26

Tisztelt Adózók!

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a mikro-, kis- és középvállalkozók részére két, iparűzési adóval kapcsolatos engedményt tartalmaz:

1. A 2021. évben végződő adóévben az egyéni vállalkozók, az egyéb vállalkozó magánszemélyek (őstermelők) és azon kis- és középvállalkozások esetében, amelyek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb és a nettó árbevétele vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, amennyiben a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több mint 1 százalék. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján a KATA-s adózók esetében - akik főszabály szerint nem adnak bevallást - automatikusan érvényesíthető ez az engedmény a 2021. év vonatkozásában.

2. A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

A meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti

Az előlegcsökkentés akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.

a) nyilatkozik arról, hogy

aa) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,

ab) a 640/2020. (XII.22.) Korm. rendelet szerinti támogatástartalomnak megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként

ac) 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6.§ (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, továbbá

b) - ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg - bejelenti a telephelyének címét.

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket.

Hajdúdorog Város Önkormányzati Adóhatósága