Hírek

Tájékoztatás a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól

2017. március 18. 08:10
Címkék: közérdekű

TISZTELT LAKOSSÁG!

Az alábbi tájékoztatással kívánjuk a jogszabályoknak megfelelő tűzgyújtás végzését elősegíteni.

BELTERÜLETEN:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ.) 225. § (1) bekezdése előírja, hogy „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

Amennyiben önkormányzati rendelet belterületen az égetést nem engedélyezi, főszabályként a szabadtéri égetés tilos!

A településen Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet módosított megalkotásáról szóló 13/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete szabályozza a belterületen történő égetést.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a megalkotott önkormányzati rendelet 3. §-a rendelkezik a hasznosítás szabályairól, mely (4) és (5) bekezdése az alábbi időpontokban és az alábbi módon engedélyezi belterületen a szabadtéri égetést.

„(4) A kertek takarításából származó, alkalmanként legfeljebb 1 m3-t kitevő, száraz növényi hulladékok március 1-jétől június 15-ig, illetve szeptember 15-től november 30-ig terjedő időszakban, minden nap 7-10 óráig és az esti órákban, 16 és 21 óra között nyílt téren is elégethetők.”

(5) A (4) bekezdés szerinti égetés csak szélcsendben, maximum 30 perc időtartamig a tűzvédelmi szabályok betartásával történhet. Az égetés végén, illetve erős füstképződéskor gondoskodni kell a tűz beoltásáról (vízzel vagy földeléssel).”

Abban az esetben, ha belterületen a szabadtéri égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végzik, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást, mely során 20.000 – 60.000, - Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság kiszabására is sor kerülhet.

KÜLTERÜLETEN:

Az OTSZ. 226. § (1) bekezdése szerint „Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.”

A külterületi irányított égetést a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel (Hajdúnánás) kell engedélyeztetni.

Az irányított égetés engedélyezéséhez kérelmet kell benyújtani, mely kérelem nyomtatvány a http://hajdu.katasztrofavedelem.hu/szabadteri-egetes-szabalyai link használatával letölthető, de beszerezhető még a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal I. emelet 5. irodájában, vagy a http://www.hajdudorog.hu/hirek/tajekoztatas_szabadteri_tuzgyujtas_szabalyairol_150324 link segítségével a városi honlapról is letölthető. Az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni. A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban előírt hatósági engedélyt nem pótol, tekintettel a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4025 Debrecen, Hatvan u. 16.) engedélyére. Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés sem engedélyezhető. (Egyéb jogszabályok vonatkoznak az erdőben történő vagy vágástéri tűzgyújtásra.)

A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.

						Czifráné dr. Urgyán Ilona, jegyző