Hírek

TÁJÉKOZTATÓ a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről

2020. május 20. 06:23
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2020. május 20. 06:24

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

A rendelet hatálya nem terjed ki a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekre:

§  az anyakönyvi engedélyezésre,

§  a gyámügyi, gyermekvédelmi eljárásra,

§  fakivágási engedélyekre,

§  óvodai felvételivel kapcsolatos ügyekre,

§  adóigazgatási eljárásra,

§  a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre.

Fentiekre tekintettel 2020. május 18. napjától ellenőrzött bejelentés a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben szükséges:

§  kereskedelmi működési engedély,

§   telepengedély,

§  zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedély,

§  jegyző engedélyéhez kötött kutak kivitelezésének, létesítésének, fennmaradásának engedélyezésével kapcsolatos ügyekben.

A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető ? a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén ? az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az erről szóló értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát.

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:

§  az ügyfélkapu útján,

§  elektronikus űrlap útján,

§  általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint

§  e-mail útján

megtett bejelentés is.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatalnál a rendelet szerinti bejelentés fogadására a bejelentes@hajdudorog.hu e-mail cím szolgál, amely az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit.

A bejelentéshez nem kell mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.

Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

 

Hajdúdorog, 2020. május 19.

 

                                             Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal