Hírek

Tájékoztató szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről

2018. május 22. 17:00
Címkék: közérdekű

Hajdúdorog Város Jegyzője tájékoztatom Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C §-a alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő/törvényes képviselő kérelmére a szünidei étkeztetést a Hajdúdorog város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja az őszi, téli, tavaszi tanítási szünetben; valamint a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon keresztül 5 hónapos kortól 18. éves korig - illetve 18. éves kor alatt házasságkötésig - függetlenül attól, hogy van-e a gyermeknek intézményi jogviszonya.

Ha a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek bölcsődés vagy óvodás, őt szünidei étkeztetés csak a bölcsőde vagy óvoda zárva tartásának időtartamára illeti meg abban az esetben, ha a zárvatartás idején az ügyeletes intézménybe nem kíván járni.

A szünidei gyermekétkeztetést formanyomtatványon kell igényelni.

Az évközi szünetekre vonatkozó formanyomtatványt minden év szeptember 15. napjáig, a nyári szünetre vonatkozó nyomtatványt minden év május 15. napjáig megkapják azon gyermekek, akiknek a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzete tárgyév május 01. ill. szeptember 01. napján fennáll. A nyilatkozatok kézbesítésével egyidőben részletes írásbeli tájékoztatást nyújtunk a jogosultságról, az étkezés igénybevételének helyéről, idejéről és módjáról.

Az étkeztetés az évközi szünetek kivételével, az év során bármikor igényelhető. Azon gyermekek részére, akiknek hátrányos/halmozottan hátrányos helyzete évközben kerül megállapításra, a megállapító határozattal együtt kapják meg a nyomtatványt, ezen felül pedig átvehető és benyújtható ügyfélfogadási időben a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati és Műszaki Osztályán, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. fsz. 5. számú irodában.

Ügyfélfogadási idő:

  • Hétfő: 7:30-12:00
  • Kedd: 7:30-12:00 és 13:00-18:00
  • Szerda: nincs ügyfélfogadás
  • Csütörtök: 7:30-12:00
  • Péntek: 7:30-12:00

Szükség esetén a nyilatkozat kitöltéséhez a Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nyújt segítséget. 4087 Hajdúdorog, Nánási út 19.

Az étkeztetés megállapításáról vagy az elutasításról a szülő/gondviselő írásban tájékoztatást kap.

Tisztelt Ügyfeleink a szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan megkereshetik munkatársainkat a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati és Műszaki Osztályán személyesen 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. fsz. 5. számú irodában, vagy telefonon a 06/52-572-133 számon.

Czifráné dr. Urgyán Ilona
jegyző.-