Hírek

Történelmi emlékhely avatás

2010. október 01. 13:56
Címkék: kulturális

Ünnepélyes keretek között ismerkedhettek meg Hajdúdorog történelmének újabb szeletével mindazok, akik részt vettek 2010. szeptember 28-án a Muszka-halom-domb avatásán. A Hajdúdorogi Honismereti és Városvédő Egyesület, valamint Hajdúdorog Város Önkormányzata nevében Mislovics Andrea muzeológus köszöntötte a megjelenteket, megkülönböztetett figyelemmel üdvözölte Alexander Gusev főkonzul urat, valamint az orosz főkonzulátus delegációját. Kicsivel több, mint egyszáz érdeklődő látogatott ki a Hajdúdorogi Strandfürdő tövében fekvő Európa Parkba, ahová a Görög Katolikus Székesegyház elől külön buszt indított az Önkormányzat.

Hajdúdorog kultúrtörténeti szempontból mindig kiemelkedő figyelmet fordított a múlt értékeinek megőrzésére, tradícióinak ápolására. Minderről számos, a város berkein belül évről-évre megrendezésre kerülő program tanúskodik. A lakosság hagyomány- és vendégszeretetével gazdag élményt nyújt az idelátogatóknak. Értő figyelemmel tiszteli a kulturális örökség hármas természetét. Ennek a feladatnak a szellemében Pappné Papp Irén, a Honismereti és Városvédő Egyesület elnök asszonya történelmi emléket kutatott és dolgozott fel. Érdekes és információban gazdag visszatekintéssel felelevenítette az orosz csapatok 1848/49-es bevonulását Hajdúdorogra. Beszélt a katonák mélyen katolikus voltáról, a helyi emberekkel fenntartott barátságos viszonyról. A hadsereg egy részét elérő kolerajárványról, mely 400-500 ember életét követelte. Papunk késő estig temette halottaikat, akiket egy közös tömegsírba, a Muszka-halomként elhíresült domb gyomrában helyeztek örök nyugalomra. Az egyesület kezdeményezésére a későbbiekben kiadvány készül a hajdúdorogi Muszka-halom történeti fontosságáról, jelentőségéről.

Kondás Kristóf, a Szent Bazil Oktatási Központ 11. a osztályos tanulója Arany János Rákócziné című versét szavalva adott kesernyés, édes-bús betekintést a forradalmak hangulatába.

Alexander Gusev orosz főkonzul az orosz katonák emlékének tisztelegve emlékező beszédét orosz nyelven tartotta meg. A tolmácsolásban Csige József közreműködött. Köszönetet mondott Pappné Papp Irénnek és Mislovics Andreának amiért felkutatták e a helyet, és megszervezték az ünnepséget. Háláját közvetítette az egész város felé, amiért Magyarországon való 25 éves munkássága során első ízben találkozott ilyen békeszeretettel, amely a hajdúdorogi emberekből árad. Az 1848-as szabadságharc Oroszország számára is történelem. Ez az év elnyomást hozott a nemzeti felszabadító harcokra. Ugyanarra a sorosra jutottak az orosz dekabristák, akiket egyszerűen kivégeztek, mint a lengyel, szlovák és cseh mozgalmak résztvevői. Az impérium császárság egész Európában elnyomta a szabadságmozgalmakat, sakkban tartotta az embereket. Ezzel a félelemmel a szívükben haltak meg a fiatalemberek ezrei. Végezetül, még egyszer köszönetet mondott az emlékhely megjelöléséért, amiért az olyan orosz katonáknak állít emléket, akik nem harcban haltak hősi halált, hanem egy gyilkos járványnak estek áldozatul.

Ezt követően Pappné Papp Irén, a Honismereti és Városvédő Egyesület elnök asszonya, Alexander Gusev főkonzul úr és Csige Tamás polgármester úr, leleplezték az emlékkövet, melyet Dalanics Zoltán parókus és Joan atya szentelt és áldott meg.

Az Orosz Főkonzulátus nevében Alexander Gusev, a Hajdúdorogi Honismereti és Városvédő Egyesület nevében Maczó Jánosné és Kovács Istvánné, az egyesület vezetőségi tagjai, Hajdúdorog Város Önkormányzata nevében Csige Tamás polgármester úr helyezett el koszorút. Az emlékezés virágaival tisztelgett Jeles Erzsébet, a Mészáros Károly Városi Könyvtár igazgatója és Gergely Péterné, a Mészáros Károly Városi Könyvtár könyvtárosa, majd egy – egy mécses meggyújtásával utat kívántak mutatni az emberek szívének, lelkének a megnyugvás és a békesség megtalálása felé.

„Amíg élünk, nekünk az a feladatunk, hogy ne a feledés legyen úrrá történelmünkön, hanem figyeljenek ránk a késői utódok is.” – szólította fel hallgatóságát Mislovics Andrea búcsúzóul, felhívva figyelmüket múltunk értékeinek megőrzésére, továbbadására.

Mosolygó Marietta

A hírhez kapcsolódó galéria: