Görög Demeter Művelődési Ház

Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk... (Petőfi)

Görög Demeter Művelődési Ház
Görög Demeter Művelődési HázGörög Demeter Művelődési Ház

Telephelyei:

 • Helytörténeti Gyűjtemény
  • 4087 Hajdúdorog, Jackovics u. 5.
  • Telefon/fax: 06/52/ 572-020, Telefon: 232-366
 • Tájház
  • 4087 Hajdúdorog, Rózsa u. 18.
  • Telefon/fax: 06/52/ 572-020
 • Mozi
  • 4087 Hajdúdorog, Böszörményi út 17.
  • Telefon/fax: 06/52/ 572-020, Telefon: 232-045
  • Az intézmény vezetője: Simon Istvánné igazgató
A névadóról

Görög Demeter (Hajdúdorog, 1760. november 4. - Bécs, 1833. szeptember 5.) polihisztor: író, nevelő, szerkesztő, udvari tanácsos, a magyar irodalom szervezője és mecénása, mezőgazdász, kartográfus a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja (1831).

1779-től Nagyváradon filozófiát és jogot, 1783-tól Bécsben szintén jogot hallgatott. Tanulmányai befejezése után főúri családoknál, Esterházy Miklósnál, majd a királyi családnál volt nevelő. 1789 - 1791-ig Kerekes Sámuellel szerkeszti a Hadi és Más Nevezetes Történetek című lapot, amelyet 1792 - 1803-ig Magyar Hírmondó címmel adtak ki. 1790-ben Gyarmathi Sámuellel közösen adták ki Bessenyei György - Jámbor Szándék című művét. Görög Demeter háza a Bécsben megforduló magyar írók találkozóhelye és központja volt. Igen sokat áldozott a magyar irodalom felvirágoztatására, írókat segélyezett. Értékes térképészeti munkásságot fejtett ki (Magyar átlás azaz Magyar, Horvát és Tót országok vármegyéi...(Bécs, 1802-11). Eredményesen foglalkozott a szőlészet fejlesztésével is. A külföldről hozatott és itthon gyűjtött szőlőfajták nemesítése terén úttörő munkát végzett (Sokféle szőlőfajoknak lajstroma....(Bécs, 1829). Görög Demetert munkássága elismeréseként több külföldi tudós társaság is tagjává választotta.

A felé áradó tiszteletet a nagy kortárs írók és költők művei őrizték meg.

Csokonai Vitéz Mihály: Görög úrhoz című versében így ír róla:

Meghólt egy haza embere,
Meghólt, és idegen por fedi Bécs alatt
A fáradt Kerekest: jövel,
Gyászos Melpomené! S éjjeli sípodon
Jajdíts bánatos éneket.
A buzgó hazafit zengeni szent erény.

Nevét őrzi Hajdúdorogon a művelődési ház mellett utca, a helyi Kertbarát kör, a Polgárőrség és a Gazdakör is. A Görög Demetert ábrázoló mellszobrot Tóth Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész készítette, melynek avatására 1986-ban került sor.

Művelődési Ház (közművelődési szakfeladat)

A Görög Demeter Művelődési Ház, mint többfunkciós intézmény a település közművelődési feladatellátásban alapintézményül szolgáló objektum. Az intézmény tevékenységi köre sokrétű, a közművelődési munka mellett ellátja a közgyűjteményi (Helytörténeti Gyűjtemény, Tájház), valamint az egyéb szórakoztatás (Mozi) szakterü-leteivel összefüggő feladatokat is.

A művelődési ház eszközrendszerével a köz javát szolgálja, támogatja és segíti azokat a kezdeményezéseket, rendezvényeket, melyek a lakosság egyes csoportjai és a civil-szervezetek által kerülnek megvalósításra.

Tartalmi tevékenység: a művelődési háznak ma az a szerepe, hogy a lakosság széles részének nyújtsa egyrészt a kultúra, különösen a társas, közösségi művelődés, másrészt a kulturált társas együttlét lehetőségét. Különösen a következők számára: a fiatalok számára, akik még nem alakították ki a maguk megfelelő gyakorlatát, de fogékonyak, és - koruk folytán - különösen vonzódnak a közösségi tevékenységekhez, a nyugdíjasoknak, akik még mindig szeretnének valamilyen szolid művelődési tevékenységet folytatni, valamint mindazon értelmiségi és nem értelmiségi rétegek számára, akik foglalkoznak kulturális tevékenységgel, és helyet keresnek maguknak.

A programokból: a különféle programok a művelődési ház sokféle funkcióját tükrözik: a művelődési lehetőségek biztosítását, az önképzés, az ismeretek-, a tudás növelését, fejlesztését, a szórakozást, játszást, valamint ezeken keresztül, illetve ezektől függetlenül a közösségi együttlétet.

 • Nemzeti identitástudatunk erősítését és hangsúlyozását szolgáló rendezvények (nemzeti ünnepeink szervezése és bonyolítása)
 • Kulturális és szórakoztató rendezvények (Magyar Kultúra Napja, Majális, Városnap, Zenés nyári esték, mozifilm vetítések, matinék, Mese születik, színházi előadások, asztalitenisz és csocsó bajnokság, kertmozi...)
 • Kézműves és játszóházi foglalkozások (makramézás, gyöngyfűzés, batikolás, bábkészítés, üvegfestés, dísztárgyak készítése...)
 • Kiállítások (képző-, ipar- és népművészet, fotó témakörben, gyermek-alkotások...)
 • Tábor (Népi fafaragó tábor)
 • Ismeretterjesztés (gazdasági/társadalomtudományi, mezőgazdasági ismereteket nyújtó-, prevenció - egészségmegőrzés és életvezetés témakörben...)
 • Tanfolyamok/külső képzőszervek bevonásával (vállalkozási ismereteket adó, gépíró, növényvédő és méregraktár kezelői, növényvédő szerek felhasználására jogosító zöldigazolványok érvényesítése, tánc...)
 • Testmozgás/testkultúra (kondicionáló, hastánc, hipp-hopp és moderntánc, mazsorett...)

A fentiekben leírtakon túl, az intézmény tevékenységi köre természetesen sokkal szélesebb skálán mozog. Említésre méltó még az alkotó és rendszeres művelődési közösségek, önszerveződő csoportok foglalkozásai, fórumok, bemutatók, vásárok, civilszervezetek összejövetelei és fehérasztal találkozói, családi és baráti összejö-vetelek, külsőszervek fogadónapjai.

Szolgáltatások: fénymásolás, nyomtatás, hirdetések felvétele, filmkidolgozás, eszközkölcsönzés, termek bérbeadása, rendezvények, vásárok szervezés, színházi és kiránduló buszok indítása.

Helytörténeti Gyűjtemény (közgyűjteményi szakfeladat)

A Hajdúdorogi Helytörténeti Gyűjtemény a Görög Katolikus Székesegyház szomszédságában található, egy a XX. század elején épült polgári lakóházban. 2000. augusztus 18-án nyitotta meg kapuit a látogatók előtt.

Az épületben jelenleg négy - régészeti, történeti, egyháztörténeti és néprajzi - állandó kiállítás látható.

A régészeti kiállítás az őskortól a hajdúk betelepüléséig (XVII. század elejéig) mutatja be Hajdúdorog kezdeti történelmét. Látható a település határában feltárt Árpád-kori település makettje, a jellegzetes bagolyfejes csont botvég, számos fémtárgy, oklevél és térkép.

A történeti kiállítás Dorog hajdúvárosi jellegét emeli ki, dokumentumokkal támasztja alá a Rákóczi és az 1848/49-es szabadságharcban való dorogi részvételt. Itt kaptak helyet a városi közigazgatást, a tűzoltó egylet és a helyi kulturális eseményeket bemutató vitrinek.

Az egyháztörténeti kiállítás a görög katolikusságra hívja fel a figyelmet: egyházi műkincsek, régi liturgikus könyvek, metszetek, szertartáshoz használt míves edények, díszes papi ruhák, ikonok és egy felállított kiskápolna segítségével.

A néprajzi kiállítás a település hagyományos paraszti gazdálkodását, a földművelés és állattartás, főleg a juhászat eszközeit, a mesteremberek nélkülözhetetlen szerszámkészleteit mutatja be a hétköznapok és az ünnepek megosztásában.

Tájház

A parasztház a XIX. század végi népi építészetet reprezentálja: nádfedeles, vertfalú, hármas osztatú lakóépület, melyben egyszerű emberek élték mindennapjaikat. A lakóházba lépve a város egyetlen fennmaradt szabadkéményes konyhájában, pitvarában találjuk magunkat. A szabadkémény előtt a pitvar gazdagon díszített cserépedényekkel, fali tányérokkal, kancsókkal. A kemence szájánál szakajtó kosarak, kenyérsütőlapát és szivanó kapott helyett.

A tisztaszoba központi helyén áll a támlás székekkel körülvett asztal, mögötte a kanapé. A szoba falát szentkép, kereszt és óra díszíti. A helyiség másik fontos sarka a kemence. Padkáján rongyszőnyeg, a sutban birkabőr.

XIX. század végi jellegzetesség, hogy a kamra szerepét a hátsó szoba vette át. Itt is helyet kapott egy ágy, egy asztal, a székek és a stelázsi, ahol a főző-sütő edényeket, befőtteket és a szenteltvizet tartották.

A lakóház mellett egy melléképület is található, amely korábban disznóólként és fáskamraként funkcionált.

A közgyűjteményi szakfeladat felelőse Mislovics Andrea muzeológus.

A közgyűjteményi szakfeladat esetében megelégedéssel szólhatunk arról, hogy rendezvényeink, időszaki kiállításaink és a csoportos látogatások alkalmával biztosított tárlatvezetések emelik a gyűjtemény színvonalát és szakmai elismertségét, ugyanakkor elősegítik településünk bemutatását, a múlt emlékeit őrző épületek ismertségét és jó hírét.

Programjainkat olyan tematikával és tartalommal állítjuk össze, mely elősegíti az egészséges lokálpatriotizmus kialakítását, a Hajdúdorog múltjától elválaszthatatlan jövőkép megformálását, a városhoz kötődő érzelmi szálak erősítését és a történelem megértését.

Mozi (egyéb kulturális, szórakoztató szakfeladat)

Alaptevékenységének körébe tartozik a város művészeti és szórakoztató filmekkel való ellátása, valamint a közművelődéshez kapcsolódó rendezvények, programok szervezése, termek, valamint Internet hozzáférés biztosítása.

Az épület fontos a fiatalok és más korosztály számára, mert a filmvetítésen túl ez az a hely, ahová kötetlenül ülhetnek be beszélgetni, játszani, illetve számítógépezni, és fontos a civilszervezetek számára is, mert nagyobb szabású rendezvényeik lebonyolításához a helyszín ideális.

A nyári programok a mozi épületében és udvarán kerülnek megrendezésre, mert a művelődési ház telephelyei közül ez az épület a legideálisabb. Itt a szabadtérre tervezett rendezvények és programok teljes biztonsággal tervezhetők, hiszen rossz idő esetén a nagyterem védelmet nyújt.

Az épület előterébe két asztalitenisz, egy csocsó asztal és 11 db számítógép került elhelyezésre, mely utóbbi nem csak a játék lehetőségét, de az Internet hozzáférést is biztosítja. A világháló segítségével hétvégén, a késő esti órákban is lehetőség nyílik arra, hogy a lakosság minden korosztálya elektronikus úton intézhesse ügyeit, illetve információhoz jusson.

Az egyéb kulturális, szórakoztató szakfeladat felelőse Simon István közművelődési szakember.

A Görög Demeter Művelődési Ház fenntartásában működő Hajdúdorogi Mazsorett Együttes csoportjai, a Bocskai Népzenei Együttes, a Görög Demeter Kertbarát Kör és az Őszidő Nyugdíjas Klub fellépéseivel, szerepléseivel az elmúlt évek alatt elismerésre méltón képviselték városunkat, intézményünket a környező és a távolabbi települések rendezvényein.

Hajdúdorogi Mazsorett Együttes

A hajdúdorogi mazsorettek 1992 szeptemberében alakultak. Azóta ez a táncműfaj egyre népszerűbb a lányok körében. Jelenleg öt csoport működik. A legnagyobbak a 17-21 évesek az ÉDEN, a 12-14 évesek a GYÖNGYVIRÁG, a 9-11 évesek a PILLANGÓ, a kisiskolások a MARGARÉTA, valamint a legkisebbek az ovisok, a NAPSUGÁR nevet viselik. A csoportok rendszeres résztvevői a helyi, megyei és országos kulturális rendezvényeknek, alapítványi báloknak, szalagtűzőknek, sportbajnokságoknak és egyéb programoknak. Az együttes tagja az Országos Fúvószenekari és Mazsorett Szövetségnek, mely keretében megrendezett találkozókon és fesztiválokon rendszeresen részt vesznek. A szorgalmas, kitartó munkának köszönhetően a csoportok egyre szebb eredményeket érnek el. Az együttes Flamingó csoportja - mely jelenleg Éden néven tevékenykedik - kétszeres bronz és egyszeres ezüst oklevél, a Gyöngyvirágok egyszeres bronz, kétszeres ezüst és arany, valamint kétszeres kiemelt arany oklevél, míg a Pillangó csoport egyszeres ezüst oklevél boldog tulajdonosai.

 • Elérhetőség: 4087 Hajdúdorog, Böszörményi út 5.
 • Telefon/fax: 06/52/ 572-020
 • E-mail: hdmuvhaz@t-online.hu
 • Szakmai és művészeti vezető: Balogh-Tóth Zita
Bocskai Népzenei Együttes

A népzenei együttes 1973-ban alakult, akkori lelkes, népzenét szerető hajdúdorogi emberek önszerveződő közösségeként. Az együttes tevékenysége túlmutat Hajdúdo-rog határán, munkája szinte egyedülálló az ország keleti régiójában. Fellépéseiket országos elismerések övezik. A kiscsoportos mozgalomból a mai napra egy tízen-kétszeres aranyokleveles és egyszeres Arany Páva díjas népzenei együttes ková-csolódott. Olyan elismeréseket tudhat magáénak, mint Hajdúdorog Városért érdemérem és a Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés Kölcsey Ferenc - díja, mely utóbbit a megyei amatőr népzenei mozgalomban nyújtott kimagasló teljesítményéért kapott a közösség. A Magyar Rádió négy, a Magyar Televízió két alkalommal készített felvételt az együttes népzenei tevékenységéről és népdalcsokrairól. Az együttes 2003. évben ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. 2003. decemberében készült el első CD-jük, mely válogatott anyaga annak a több évtizedes munkának, amit az együttes maga mögött tudhat. Tartalmaz frissen felénekelt és archív, a Magyar Rádió által felvett népzenei anyagot. A hangzóanyag a művelődési házban megvásárolható.

 • Elérhetőség: 4087 Hajdúdorog, Böszörményi út 5.
 • Telefon/fax: 06/52/ 572-020
 • E-mail: hdmuvhaz@t-online.hu
 • Szakmai és művészeti vezető: Papp Gyögy
Görög Demeter Kertbarát Kör

1972-ben nyolc fő vállalkozott arra, hogy egy mozgalom segítségével megalakítják a kertbarát kört. Ebből a mozgalomból egy jól működő és családias közösség alakult ki. Mára már hagyománya van a zöldség-, szőlő- és gyümölcs-termesztésnek is. A közösség 1988. évet követően minden évben részt vett a Megyei Kertészeti Napok és Termékkiállítás rendezvényén, ahol nagyon szép eredményeket értek el, valamint számtalan egyéni termelői díjat is magáénak tudhat a tagság. A kertbarát kör évente két-három alkalommal szakmai tapasztalatcsere látogatáson vesz részt. Ugyanakkor a közösség is fogadja más települések kertbarátait. A közösség munkája kiemelkedő, és szakmai körökben is elismert. A Görög Demeter Kertbarát Kör 2005-ben első alkalommal hirdette meg a "Szép kert, szép környezet" mozgalmat, melynek célja, hogy a település lakóházainak környezete szebb és rendezettebb képet mutasson. A legszebb kertek tulajdonosai díjazásban részesülnek.

 • Elérhetőség: 4087 Hajdúdorog, Böszörményi út 5.
 • Telefon/fax: 06/52/ 572-020
 • E-mail: hdmuvhaz@t-online.hu
 • A kertbarát kör elnöke: Hajdu János, szakmai vezető: Szalkai Szabolcs
Őszidő Nyugdíjas Klub

A klub 1994-ben 21 fős taglétszámmal alakult, jelenleg 30 fő regisztrált tagot számlál, ugyanakkor sokan pártoló tagként vesznek részt a csoport munkájában. A közösségbe járók átlag életkora 65 év. Az idős nyugdíjas, vagy nyugdíjas korú emberek egészségügyi, szociális és kulturális igényének kielégítését vállalták fel. A csoport a tagság által elfogadott működési szabályok szerint dolgozik, 3 fős vezetőségi taggal. 1997-től folyamatosan részt vesznek a "Nyugdíjas Ki Mit Tud?" rendezvényen, ahol a selejtezőn és a döntőn is sikereket érnek el. Az előadásukban megjelenő művek igényesek és tartalmasak, amelyeket a zsűri mindig pozitívan értékelt. 1998-ban a közösségen belül megalakult az Őszidő Kórus, akik a Ki Mit Tudok alkalmával, népdal összeállításukkal és előadásmódjukkal hívták fel magukra a szakmai zsűri figyelmét. Munkájukat és felkészülésüket a Bocskai Népzenei Együttes vezetője, Papp György népzeneoktató irányításával végzik. A kórus a versenyek alkalmával minden esetben túljutott az elődöntőkön, és a döntők során is az élvonalban végeztek.

 • Elérhetőség: 4087 Hajdúdorog, Böszörményi út 5.
 • Telefon/fax: 06/52/ 572-020
 • E-mail: hdmuvhaz@t-online.hu
 • A klub elnöke: Pogácsás Antalné