Európai Uniós pályázatok

ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0021

Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése Hajdúdorog városában

Hajdúdorog Város Önkormányzata 299 519 434 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „ Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések” című pályázati konstrukción az Új Széchenyi Terv keretében. A beruházásból az Önkormányzat Hajdúdorog városának belterületén csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését valósítja meg. A támogatási intenzitás: 90%. Az önkormányzat az önerő biztosításához 21 631 959 Ft BM Önerő-támogatában és 11 572 341 Ft. NFÜ önerő-támogatásban részesült.

Hajdúdorog Város területén korábban a kellemetlenségek mellett súlyos károkat is okozott a csapadékvíz elvezető rendszer rossz állapota illetve hiánya. Jelen fejlesztés eredményeként a megvalósuló csapadékvíz-elvezető rendszer a már meglévő Fürjér III., Vidiér II/c és Vidiér II/b befogadó csatornák közül ez utóbbi kettő fogadja majd az új elvezetőrendszerből érkező terhelést. A beruházás keretében a feliszapolódott Vidiér II/C csatorna eredeti folyásfenék helyreállítása is megtörtént.

A fejlesztés során a csapadékvíz okozta károk által érintett területek védelme valósul meg, mely 150 ha, Hajdúdorog belterületének 27%-a. Ezen a nagyságú területen 755 ingatlan található. A projekt keretében épített, felújított csatornák hossza:13, 871 km.

A megvalósult beruházással kiépített csapadék csatornákba bekötésre kerültek a fejlesztéssel nem érintett utcákban meglévő árkok levezetve a csapadékvizet a befogató csatornákban, növelve a településen a belterületi csapadékvíz elvezetéssel közvetve érintett terület nagyságát.

Az Önkormányzat a projekt megvalósításával mintaként kíván szolgálni más települések számára hasonló beruházások megvalósítására.

Kedvezményezett: Hajdúdorog Város Önkormányzata 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.