Európai Uniós pályázatok

ÉAOP-4.1.3/B-09-2009-0007

Bölcsődei ellátást nyújtó intézmény kialakítása Hajdúdorogon

ÚSZT logo

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott "Bölcsődei ellátást nyújtó intézmény kialakítása Hajdúdorogon" című ÉAOP-4.1.3/B-09-2009-0007 jelű pályázat 78.885.044 Ft támogatás biztosít bölcsőde létesítésére. A beruházás finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Köztársaság 2009.évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény alapján a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, Új Magyarország fejlesztések jogcím terhére történik.

Az Önkormányzat a fejlesztés révén egy 2 csoportszobából álló, 20 férőhelyes bölcsődét kíván létesíteni, mellyel olyan oktatási-nevelési központtá kíván válni a kistérségben, ahol a gyerekek színvonalas, minőségi nevelése már 1 éves kortól elkezdődik. A fejlesztés több szempont és érv miatt is magas támogatottságot élvez a lakosság részéről.

Jelentős lakossági igényt elégít ki a beruházás, hiszen a szülők gyermekeiket már 3 éves koruk előtt szeretnék olyan körülmények között elhelyezni, ahol a gyermek fizikai és szellemi fejlődése biztosított, ugyanakkor a munkába való visszaállásával ezen családok megélhetése is könnyebbé válik. Emellett lehetőséget teremthet a munkanélküli szülők számára ahhoz, hogy napi néhány órára igénybe véve a bölcsődei szolgáltatásokat, részt tudjanak venni pl. munkaerő-piaci képzéseken.

Hajdúdorogon nagyon magas a hátrányos illetve halmozottan hátrányos gyerekek száma, akiknek otthon nem adatik meg az a lehetőség, hogy koruknak megfelelő fejlesztő játékokkal játszhassanak, fejlesszék képességeiket, így nagy - a tapasztalatok szerint behozhatatlan - hátránnyal indulnak az óvodában, illetve később az általános iskolában. A bölcsődei foglalkozás hozzájárulna a fejlődési rendellenességek (pszichés, testi, lelki problémák) időben történő észleléséhez, korai szakaszban való kezeléséhez.

A meglévő - jelenleg Kórház úti óvodaként ismert és funkcionáló - épület akadálymentes, energia hatékony felújításával költség takarékos működést tesz lehetővé, melyet többek között napkollektorok felszerelésével kívánják elérni. Létrehozásra kerül 4 db telekhatáron belüli parkoló, melyből egy akadálymentes, és egy játszóudvar, mely homokozóval, játékokkal felszerelve zöldterület növekedést realizálhat. A telek megközelíthetősége érdekében új utcai bejáró is kialakításra kerül a nyugati oldalkert mellett. A beszerzendő eszközök között szerepelnek a jogszabályban előírt minimális orvosi eszközök ugyanúgy, mint a kül- és beltéri játékok, fejlesztő eszközök és bútorok és gyermekruházat is.

A beruházás szakmai-műszaki, környezeti szempontból is fenntartható, továbbfejleszthető lesz. A munkálatok során elérhető legjobb technikák kerülnek alkalmazásra, emellett a környezetvédelmi szempontok és előírások betartásra kerülnek.

  • Kedvezményezett neve: Hajdúdorog Város Önkormányzata, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.
  • A fejlesztés az alábbi helyszínen valósul meg: Hajdúdorog, Kórház út 19.
  • Az Európai Unió által nyújtott támogatás összege: 78.885.044 Ft
  • Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., Észak-alföldi Területi Iroda, 4025 Debrecen, Simonffy u 4-6. Telefon: (52) 534 341 Fax: (52) 534 345
  • Irányító hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 1077 Budapest, Wesselényi út 20-22.
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

ÚSZT infoblokk