Hírek

Felhívás kitüntető címek adományozására

2021. április 13. 16:48
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2021. április 15. 11:40

F E L H Í V Á S

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhívja Hajdúdorog lakosságának figyelmét, hogy 2021. évben Hajdúdorog Város Díszpolgára, Hajdúdorog Városáért Emlékérmet, Hajdúdorogért Emléklapot, Helyi Gazdasági Élet Kiválósága Emléklapot, Hajdúdorog Város Ifjú Tehetsége Díjat valamint Dr. B. Papp János pedagógus emlékdíjat adományoz.

Hajdúdorog Város Díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, egyéni életművével városon belül, országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

Hajdúdorog Városáért Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város érdekeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

Hajdúdorogért Emléklap kitüntetésben az a személy, vagy közösség részesíthető, aki, illetve amely a város érdekében kifejtett tevékenységét a közmegítélés szerint is tartósan magas színvonalon végzi, illetve végezte.

A Díszpolgári cím, választási ciklusonként legfeljebb két személy részére, Hajdúdorog Városáért Emlékérem évente egy, Hajdúdorogért Emléklap kitüntetés évente legfeljebb két személy részére adományozható.

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Helyi Gazdasági Élet Kiválósága Emléklap kitüntetésben részesítheti azokat a személyeket, csoportokat, szervezeteket, akik a helyi gazdasági élet szereplőjeként ? Hajdúdorogon legalább 10 éven keresztül ? kiemelkedő munkát végeznek, kimagasló teljesítményt nyújtanak és ezzel jelentős mértékben hozzájárulnak a helyi munkaerőpiac kiszélesítéséhez és a település fejlődéséhez. A kitüntetés évente egy személy, egy csoport vagy egy szervezet részére adható.

Hajdúdorog Város Ifjú Tehetsége Díj adományozható azon Hajdúdorogon állandó lakhellyel rendelkező 25. életévét be nem töltött diáknak, aki kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, vagy tanulmányi versenyen/ versenyeken kiváló eredményt ért el, vagy tudományos munkában vesz részt (kutatási és demonstrátori munka), vagy a sport, művészet vagy tudomány területén országosan elismert teljesítményt ért el. A díjban évente egy személy részesülhet.

Dr. B. Papp János pedagógus emlékdíjban részesíthetők azok a személyek, akik - legalább 30 éven keresztül, Hajdúdorogon legalább 20 évig - kimagasló pedagógiai tevékenységet végeztek, valamint Dr. B. Papp János pedagógus emlékdíj kitüntetésben részesíthető az a pedagógus is, aki által felkészített tanulók közül többen, eredményesen szerepeltek megyei, illetve országos tanulmányi versenyeken. Évente két Emlékdíj odaítélésére van lehetőség.

 

Az elismerésekben részesítendő személyekre, szervezetekre javaslatokat tehet a település lakossága, amelyek alapján az Előkészítő Bizottság előterjesztést készít.

 

Az elismerő címek adományozásáról Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt.

 

Kitüntető címekre 2021. április 30. napján (péntek) 12.00 óráig lehet jelölni és a jelölést elhelyezni a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati és Műszaki Osztály fsz. 5.  irodájában erre a célra rendszeresített zárt gyűjtődobozban vagy elektronikus úton is eljuttatható az onkormanyzat@hajdudorog.hu email címre.

 

Kérem, hogy a javaslatokat - a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati és Műszaki Osztály fsz. 5. irodájában elhelyezett, valamint a http://www.hajdudorog.hu/hirek internetes oldalról letölthető ajánló szelvényen - zárt borítékban, a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati és Műszaki Osztály Ügyfélfogadó irodájában erre a célra rendszeresített zárt gyűjtődobozban helyezzék el vagy elektronikus úton küldjék el az onkormanyzat@hajdudorog.hu email címre. A Képviselő-testület ülésén dönt az elismerő címek adományozásáról. A kitüntető címek a járványügyi helyzet függvényében önkormányzati vagy állami és nemzeti ünnep alkalmával kerülnek átadásra.   

        Polgármesteri Hivatal

Ajánló szelvény (letölthető>>)