Hírek

Meghívó

2021. december 09. 10:05
Címkék: meghívó
Frissítve: 2021. december 09. 10:06

HAJDÚDOROG

"GÖRÖGKATOLIKUS HITÉHEZ LEGHŰSÉGESEBB VÁROS"

POLGÁRMESTERÉTŐL

4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

Telefon: (52) 572-137, Telefax: (52) 572-136

E-mail: onkormanyzat@hajdudorog.hu

M E G H Í V Ó

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

2021. december 16-án (csütörtökön) 9 órakor

a Városháza tanácskozó termében tartandó ülésére,

melyre tisztelettel meghívom

 

Napirend:

1./     Előterjesztés a lejárt idejű határozatokról

2./     Előterjesztés Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

3./     Előterjesztés a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 6/2019. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

4./     Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 1/2016. (I.15.)önkormányzati rendelet módosításáról

5./     Előterjesztés a Hajdúdorogi Start Műszaki Szolgáltató és Értékesítő Szociális Szövetkezetből való kilépésről

6./     Előterjesztés Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési koncepciójáról

7./     Előterjesztés a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

8./     Előterjesztés Hajdúdorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyes hatásköreinek a Szociális, Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottságra, valamint a polgármesterre történő átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről, azok eredményeiről

9./     ElőterjesztésHajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2022. I. félévi üléstervéről

10./  Előterjesztés Hajdúdorog Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

11./  Előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadási feltételeinek felülvizsgálatáról

12./  Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződésének meghosszabbításáról

13./  Előterjesztés Hajdúdorog település környezeti állapotának elemzéséről, értékeléséről

14./  Előterjesztés a Hajdúdorog Nimród Vadásztársaság kérelméről

Az alábbi előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület:

15./  Előterjesztés a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának programjáról szóló 30/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálásáról

 

Hajdúdorog, 2021. december 07.

 

Horváth Zoltán s.k.

polgármester