Hírek

PGVMB Meghívó

2021. december 09. 09:58
Címkék: meghívó
Frissítve: 2021. december 09. 10:01

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ÉS

MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁG

ELNÖKÉTŐL

4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

M E G H Í V Ó

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testület

Pénzügyi, Gazdasági, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága

2021. december 14-én (kedden) 10 óra 00 perckor

a Városháza tanácskozó termében tartandó ülésére,

melyre tisztelettel meghívom

 

Napirend:

1./     Előterjesztés Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (2)

2./     Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 1/2016. (I.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (4)

3./     Előterjesztés a Hajdúdorogi Start Műszaki Szolgáltató és Értékesítő Szociális Szövetkezetből való kilépésről (5)

4./     Előterjesztés Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési koncepciójáról (6)

5./     Előterjesztés a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről (7)

6./     Előterjesztés Hajdúdorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyes hatásköreinek a Szociális, Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottságra, valamint a polgármesterre történő átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről, azok eredményeiről (8)

7./     Előterjesztés Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2022. I. félévi üléstervéről (9)

8./     Előterjesztés Hajdúdorog Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról (10)

9./     Előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadási feltételeinek felülvizsgálatáról (11)

10./  Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződésének meghosszabbításáról (12)

11./  Előterjesztés Hajdúdorog település környezeti állapotának elemzéséről, értékeléséről (13)

12./  Előterjesztés a Hajdúdorog Nimród Vadásztársaság kérelméről (14)

Az alábbi előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja a bizottság:

 

13./  Előterjesztés a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának programjáról szóló 30/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálásáról (15)

 

Hajdúdorog, 2021. december 7.

Kranyik László s. k.

Pénzügyi, Gazdasági, Vállalkozásfejlesztési és

Mezőgazdasági Bizottság

elnöke