Hírek

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2021. július 26. 10:29
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2021. július 26. 10:39

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Befejeződött Hajdúnánás-Hajdúdorog kerékpárút-hálózat fejlesztése

 

2021/július/31.                                                                                                                      

Lezárult a TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 számú "Hajdúnánás-Hajdúdorog kerékpárút-hálózat fejlesztése" című, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú projekt, melynek keretén belül a két település belterületén kerékpáros-barát úthálózat került kialakításra. A pályázat eredményeképpen olyan fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósultak meg a településeken, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak  teljesüléséhez.

 

Hajdúdorog belterületén a fejlesztés 4 részben valósult meg.

-     1. szakasz: Böszörményi út: A létesítmény "A" hálózati szerepű elválasztott gyalog- és kerékpárút, hossza az út nyugati oldalán 202,12 m. Az állami közút mellett várakozósáv épült. Az érintett területen zárt csapadékvíz-elvezetés valósult meg.

-     2. szakasz: Tokaji út: A létesítmény "C" hálózati szerepű elválasztott gyalog- és kerékpárút, majd elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút, hossza az út nyugati oldalán 366,61 m. Az érintett területen zárt csapadékvíz-elvezetés valósult meg.

-     3. szakasz: Nánási út és Rákóczi krt. A létesítmény "A" és "C" hálózati szerepű önálló kerékpárút, hossza 181,87 m. Az érintett területen zárt csapadékvíz-elvezetés valósult meg.

-     4. szakasz: Virág utca és kisforgalmú utak: A Virág- és Füzes utcákban, 762,02 m hosszban forgalmi rend változtatással, sebességkorlátozással, és a csatlakozó utcákban, összesen: 83,3 m hosszban menetdinamikai küszöb elhelyezésével lett biztosítva a kerékpáros közlekedés. A Virág utca burkolatlan szakaszán szilárd burkolatú út épült 93,61 m hosszban, mellette nyílt csapadékvíz-elvezetés valósult meg.

 

A kialakított kerékpárút a Böszörményi úton meglévő kerékpárúthoz csatlakozik. A Böszörményi úton és a Tokaji úton önálló, kétirányú kerékpárút épült. Ez a szakasz a településközponton vezet át, és kapcsolatot teremt a Böszörményi úton és a Tokaji úton meglévő kerékpárutak között. A Tokaji úton található önálló kerékpárúthoz való csatlakozás után a kerékpáros forgalom kisforgalmú utcákon zajlik majd. A Tokaji úthoz csatlakozó Füzes utcán, a Régi Tokaji úton, majd a Virág utcán hajtanak a Rákóczi körút és a Nánási út felé. A Rákóczi körúton, kis szakaszon, önálló kerékpárút épült, mely rávezet a Nánási úton tervezett kerékpáros átvezetésre.

 

Hajdúnánás belterületén a fejlesztés főként a Bocskai, a Kisfaludy, az Ifjúság, az Iskola, a Nikodémusz, az Óvoda és a Mártírok utcákat érintette az alábbi hosszúságban.

-     Bocskai utca (kb. 785 m)

-     Kisfaludy utca (kb. 176 m)

-     Ifjúság utca (kb. 195 m)

-     Iskola utca (kb. 353 m)

-     Nikodémusz utca (kb. 294 m)

-     Óvoda utca (kb. 364 m)

-     Mártírok utca (kb. 401 m)

 

A pályázat keretein belül közel 2,60 km szakaszon került kialakításra, mely a Hajdúnánáson közlekedő kerékpárosok mindennapjait könnyíti a jövőben. A projekt részeként szemléletformáló tevékenységként kerékpáros közlekedést népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányokat, rendezvényeket is megvalósítottunk, továbbá információs kiadványok is készültek.

 

Jelen pályázat forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Megvalósítási időszak: 2017.09.01-2021.07.31.

Kedvezményezett:       Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

Hajdúdorog Város Önkormányzata 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

A támogatás mértéke: 100%

A projektről bővebb információt a www.hajdunanas.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:   Hajdúnánás Városi Önkormányzat

 

Elérhetőség: 06 52 381 411