Hírek

SZISKB Meghívó

2021. szeptember 11. 08:06
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2021. szeptember 11. 08:10

SZOCIÁLIS, IFJÚSÁGI, SPORT ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG

4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

M E G H Í V Ó

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testület

Szociális, Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottság

2021. szeptember 14-én (kedden) 14 óra 00 perckor

a Városháza tanácskozó termében tartandó ülésére,

melyre tisztelettel meghívom

 

  N AP I R E N D:

1./         Előterjesztés a települési támogatások helyi rendszeréről és a szociális igazgatásról szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról (4)

2./         Előterjesztés a gyermekek védelméről és a gyermekvédelmi támogatások megállapításának szabályairól szóló 24/2016.(VIII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (6)

3./         Előterjesztés a hajdúdorogi orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról (10)

4./         Előterjesztés a háziorvosok és házi gyermekorvosok rendelési idejének módosításáról (11)

5./         Előterjesztés a Központi Orvosi Rendelőbe történő visszaköltözésről (12)

6./         Előterjesztés Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2021. első félévi költségvetésének végrehajtásáról (13)

7./         Előterjesztés 2020-2021. évi közfoglalkoztatási programok beszámolójáról (14)

8./         Előterjesztés a GAMESZ 2021. I. félévi tevékenységére vonatkozó beszámoló elfogadásáról (15)

9./         Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozásról, a pályázatok elbírálásának elveiről, az Előkészítő Bizottság felállításáról (16)

10./      Előterjesztés a Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervéről (19)

 

Az alábbi előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület:

11./      Előterjesztés szennyvíz-hálózatra való rákötést segítő önkormányzati támogatás iránti kérelmekről (23)

 

 

Hajdúdorog, 2021. szeptember 8.

Major Olivér s. k.

Szociális, Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottság elnöke