Hírek

SZISKB Meghívó

2021. december 09. 10:03
Címkék: meghívó

SZOCIÁLIS, IFJÚSÁGI, SPORT ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG

4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

M E G H Í V Ó

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testület

Szociális, Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottság

2021. december 14-én (kedden) 14 óra 00 perckor

a Városháza tanácskozó termében tartandó ülésére,

melyre tisztelettel meghívom

 

Napirend: 

1./     Előterjesztés Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (2)

2./     Előterjesztés a Hajdúdorogi Start Műszaki Szolgáltató és Értékesítő Szociális Szövetkezetből való kilépésről (5)

3./     Előterjesztés Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési koncepciójáról (6)

4./     Előterjesztés a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről (7)

5./     Előterjesztés Hajdúdorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyes hatásköreinek a Szociális, Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottságra, valamint a polgármesterre történő átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről, azok eredményeiről (8)

6./     Előterjesztés Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2022. I. félévi üléstervéről (9)

7./     Előterjesztés Hajdúdorog Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról (10)

8./     Előterjesztés Hajdúdorog település környezeti állapotának elemzéséről, értékeléséről (13)

 

Hajdúdorog, 2021. december 7.

Major Olivér s. k.

Szociális, Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottság

elnöke